Cirkulationsapparat

Från Wikimini, encyclopedin för barn
Hoppa till: navigering, sök

Denna texten handlar om vår cirkulationsapparat ( hjärtat, blodet och lungorna ).

Cirkulationsapparaten

Vår cirkulationsapparat är egentligen vårt hjärta, blod och lungor. Alla dessa organen samarbetar. Och vi behöver alla lika mycket. Om vi inte hade våra blodkärl så skulle allt blod åka hux flux i kroppen. Om vi inte hade vårt hjärta så skulle inte vårt blod cirkulera i vår kropp. Om vi inte hade våra lungor så skulle vi inte kunna andas. Alltså om vi inte skulle ha något av det där så skulle vår cirkulationsapparat fungera och om vi inte hade vår cirkulationsapparat så skulle vi dö.

Blodet

I vårt blod finns det fyra slags jobb.

1. Blod plättar gör så att blodet koagulerar ( stelnar ) om man får ett sår.

2. De röda blodkropparna gör så att när ditt blod kommer till lungorna så lämnar de koldioxid från cellerna och hämtar syre från lungorna till cellerna.

3. Vita blodkroppar gör så att när man får ett sår så när bakterierna kommer in i såret så dödar de vita blodkropparna bakterierna. De äter upp dem.

4. Blodplasman gör så att du håller värmen i kroppen och transporterar näring och avfall.

Vårt blod består av alla dessa grejer. Vi behöver ganska mycket blod. Vi kan inte bara ha en deciliter, en vuxen har ca 5 liter blod. Vi bildar också ca 2 miljoner röda blodkroppar per sekund.

Blodkärlen

Det finns två kretslopp, ett stort och ett litet. Det lilla kretsloppet är blodkärl från hjärtat till lungorna och tillbaka. Det stora kretsloppet är blodkärl från hjärtat ut i hela kroppen och tillbaka. Det finns olika blodkärl vener, artärer och kapillärer. Vener är blodkärl som leder till hjärtat. Artärer är blodkärl som leder från hjärtat. Och kapillärer är kroppens minsta blodkärl. De har så tunna väggar så att till exempel syre kan ta sig igenom dem.

Hjärtat

I hjärtat finns det olika rum. Och det finns två hjärnhalvor, högra och vänstra hjärthalvan. I varje hjärthalva finns det två rum, förmak och kammare. När blodet kommer in i hjärtat så kommer blodet först in i vårt förmak och sedan in i kammaren. Mellan förmak och kammaren så finns det en klaff.

Wikiboo Personliga verktyg