Hållbar utveckling

Från Wikimini, encyclopedin för barn
Version från den 16 februari 2014 kl. 11.51 av Fröken G (Diskussion | bidrag)
Hoppa till: navigering, sök
Hållbar utveckling enligt  Brundtlandkommissionen som FN tillsatte i mitten av 1980-talet är:
 '''"En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".
Det handlar om att vi ska ha det så bra som möjligt samtidigt som vår miljö, vår planet, växter, djur och människor som kommer att leva efter oss ska också ha det bra.
En person kan inte göra allt, men var och en av oss kan göra något!
Det är viktigt att alla barn och vuxna hjälper till med detta. I skolor och förskolor pratar man ofta om det.
Lärande för hållbar utveckling handlar om att i skolor och förskolor ska undervisning i hållbar utveckling ska förbereda barn och ungdomar till ett aktivt deltagande i samhället och utveckla barn och ungas förmåga att ta ett personligt ansvar för sitt handlande.

Ett lärande för hållbar utveckling karakteriseras enligt Skolverket av
  • demokratiska arbetssätt.
  • kritiska förhållningssätt.
  • ämnesövergripande samarbeten.
  • mångfald av pedagogiska metoder.
  • delaktighet och inflytande.


Många skolor och förskolor i Sverige arbetar med miljöfrågor. Man kan bli en Grön Flagg certifierad skola eller förskola och arbeta kontinuerligt med frågor kring hållbar utveckling; arbetet ska göras tillsammans med barn.

Skolverket har också utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Wikiboo Personliga verktyg