Skillnad mellan versioner av "Hjälp:Verktygslåda"

Från Wikimini, encyclopedin för barn
Hoppa till: navigering, sök
(Skapade sidan med ' Verktygslåda Den här verktygslådan syns när du ändrar eller skapar en sida. == Detaljer == {| cellspacing="0" cellpadding="2" bord…')
 
 
(6 mellanliggande versioner av 2 användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
&nbsp;[[Image:Fckeditor-barre-outils.gif|Verktygslåda]] Den här verktygslådan syns när du ändrar eller skapar en sida. == Detaljer == {| cellspacing="0" cellpadding="2" border="1" width="420"<br>|+ BESKRIVNING AV FUNKTIONER&nbsp;<br>|-<br>! Ikon / Élément <br>! Funktion<br>|-<br>| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-annuler.gif|Ta bort]][[Image:Fckeditor-refaire.gif|Göra om]] <br>| Ta bort eller gör om den senaste ändringen.<br>|-<br>| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-Image.gif|Bild]] <br>| Lägg in en bild från Wikiminis bildarkiv. &lt;span style="font-size: smaller"&gt;Du kan lägga till bilder till bildarkivet [http://fr.wikimini.org/wiki/Special:T%C3%A9l%C3%A9chargement ici].&lt;/span&gt;<br>|-<br>| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-tableau.gif|Tableau]] <br>| Skapa en tabell.<br>|-<br>| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-Lien.gif|Skapa en länk]][[Image:Fckeditor-supprimer-lien.gif|Ta bort en länk]] <br>| Skapa en länk till en annan artikel eller webbsida / ta bort länken.<br>|-<br>| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-wikitexte.gif|Wikitext]] <br>| Formen ''wikitext'' (för de användare som kan wikisyntax).<br>|-<br>| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-Specialchar.gif|Specialtecken]] <br>| Lägg in symboler och specialtecken.<br>|-<br>| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-smiley.gif|Smiley]] <br>| Lägg in smileys (går bara att använda på diskussionsidor).<br>|-<br>| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-cone.gif|Skolarbete]] <br>| Artikel "under arbete" (skolprojekt).<br>|-<br>| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-bandeau.gif|Bandeaux spéciaux]] <br>| Lägg in en bandeau spécial.<br>|-<br>| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-format.gif|120px|Format]] <br>| <br>Om du delar in din artikel i flera delar, så lägg till en '''rubrik:nivå 1''' till varje del. Om du delar en artikeldel i "stycken", så lägg till varje stycke en'''rubrik:nivå 2'''. |-<br>| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-gras.gif|Fet]][[Image:Fckeditor-Italique.gif|Italique]][[Image:Fckeditor-souligne.gif|Understruken]][[Image:Fckeditor-barré.gif|Överstruken]] <br>| Gör texten '''fet''', ''lutande'', &lt;u&gt;understruken&lt;/u&gt; eller&lt;strike&gt;överstruken&lt;/strike&gt;.<br>|-<br>| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-indice.gif|Indice]][[Image:Fckeditor-exposant.gif|Exposant]] <br>| Indices / exposants<br>|-<br>| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-liste-numerotee.gif|Numrerad lista]][[Image:Fckeditor-liste-a-puces.gif|Pricklista]] <br>| Skapa numrerade listor eller en pricklista.<br>|-<br>| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-effacer-format.gif|Radera formatet]] <br>| Radera formatet på den valda textenEffac.<br>|} &lt;br&gt; <br>&lt;div align="right"&gt;[[Image:Puce-rouge2.gif|RTENOTITLE]] [[Hjälp:Välkommen|Återvänd till Hjälpsidan]]&lt;/div&gt;
+
&nbsp;[[Image:Fckeditor-barre-outils.gif|Verktygslåda]] Den här verktygslådan syns när du ändrar eller skapar en sida.  
 +
 
 +
== Detaljer ==
 +
 
 +
{| cellspacing="0" cellpadding="2" border="1" width="420"
 +
|+ BESKRIVNING AV FUNKTIONER<br>  
 +
|-
 +
! Ikon  
 +
! Funktion
 +
|-
 +
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-annuler.gif|Annuler]][[Image:Fckeditor-refaire.gif|Refaire]]  
 +
| Ta bort eller gör om den senaste ändringen.<br>
 +
|-
 +
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-Image.gif|Image]]  
 +
| Lägg in en bild från Wikiminis bildarkiv. Du kan lägga till bilder till bildarkivet här.<br>
 +
|-
 +
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-tableau.gif|Tableau]]  
 +
| Skapa en tabell.<br>
 +
|-
 +
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-Lien.gif|Créer un lien]][[Image:Fckeditor-supprimer-lien.gif|Supprimer un lien]]  
 +
| Skapa en länk till en annan artikel eller webbsida / ta bort länken.<br>
 +
|-
 +
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-wikitexte.gif|Wikitexte]]  
 +
| Formen wikitext (för de användare som kan wikisyntax).<br>
 +
|-
 +
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-Specialchar.gif|Caractères spéciaux]]  
 +
| Lägg in symboler och specialtecken.<br>
 +
|-
 +
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-smiley.gif|Smiley]]  
 +
| Lägg in smileys (går bara att använda på diskussionsidor).<br>
 +
|-
 +
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-cone.gif|Travail scolaire]]  
 +
| Artikel "under arbete" (skolprojekt).<br>
 +
|-
 +
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-bandeau.gif|Bandeaux spéciaux]]  
 +
| Lägg in en textbubbla
 +
|-
 +
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-format.gif|120px|Format]]  
 +
|  
 +
Om du delar in din artikel i flera delar, så lägg till en &nbsp;'''rubrik:nivå 1'''&nbsp;till varje del. Om du delar en artikeldel i stycken, så lägg till en&nbsp;'''rubrik:nivå 2'''&nbsp;till styckena.&nbsp;
 +
 
 +
|-
 +
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-gras.gif|Gras]][[Image:Fckeditor-Italique.gif|Italique]][[Image:Fckeditor-souligne.gif|Souligné]][[Image:Fckeditor-barré.gif|Barré]]  
 +
| Gör texten&nbsp;'''fet''', ''lutande'', <u>understruken</u>&nbsp;eller&nbsp;<strike>överstruken</strike>.
 +
|-
 +
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-indice.gif|Indice]][[Image:Fckeditor-exposant.gif|Exposant]]  
 +
| &nbsp;index / upphöjt till
 +
|-
 +
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-liste-numerotee.gif|Liste numérotée]][[Image:Fckeditor-liste-a-puces.gif|Liste à puces]]  
 +
| Skapa numrerade listor eller en punktlista.<br>
 +
|-
 +
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-effacer-format.gif|Effacer le format]]  
 +
| Radera formatet på den valda texten.<br>
 +
|}
 +
 
 +
&nbsp;  
 +
 
 +
[[Image:Puce-rouge2.gif|RTENOTITLE]][[Hjälp:Huvudsida|Återvänd till Hjälpsidan]]

Nuvarande version från 19 september 2013 kl. 16.05

 Verktygslåda Den här verktygslådan syns när du ändrar eller skapar en sida.

Detaljer

BESKRIVNING AV FUNKTIONER
Ikon Funktion
AnnulerRefaire Ta bort eller gör om den senaste ändringen.
Image Lägg in en bild från Wikiminis bildarkiv. Du kan lägga till bilder till bildarkivet här.
Tableau Skapa en tabell.
Créer un lienSupprimer un lien Skapa en länk till en annan artikel eller webbsida / ta bort länken.
Wikitexte Formen wikitext (för de användare som kan wikisyntax).
Caractères spéciaux Lägg in symboler och specialtecken.
Smiley Lägg in smileys (går bara att använda på diskussionsidor).
Travail scolaire Artikel "under arbete" (skolprojekt).
Bandeaux spéciaux Lägg in en textbubbla
Format

Om du delar in din artikel i flera delar, så lägg till en  rubrik:nivå 1 till varje del. Om du delar en artikeldel i stycken, så lägg till en rubrik:nivå 2 till styckena. 

GrasItaliqueSoulignéBarré Gör texten fet, lutande, understruken eller överstruken.
IndiceExposant  index / upphöjt till
Liste numérotéeListe à puces Skapa numrerade listor eller en punktlista.
Effacer le format Radera formatet på den valda texten.

 

RTENOTITLEÅtervänd till Hjälpsidan

Wikiboo Personliga verktyg