Skillnad mellan versioner av "Hjälp:Verktygslåda"

Från Wikimini, encyclopedin för barn
Hoppa till: navigering, sök
 
(3 mellanliggande versioner av 2 användare visas inte)
Rad 4: Rad 4:
  
 
{| cellspacing="0" cellpadding="2" border="1" width="420"
 
{| cellspacing="0" cellpadding="2" border="1" width="420"
|+ DESCRIPTIONS DES FONCTIONS
+
|+ BESKRIVNING AV FUNKTIONER<br>
 
|-
 
|-
! Icône / Élément
+
! Ikon
! Fonction
+
! Funktion
 
|-
 
|-
 
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-annuler.gif|Annuler]][[Image:Fckeditor-refaire.gif|Refaire]]  
 
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-annuler.gif|Annuler]][[Image:Fckeditor-refaire.gif|Refaire]]  
| Annule ou refait la dernière modification.
+
| Ta bort eller gör om den senaste ändringen.<br>
 
|-
 
|-
 
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-Image.gif|Image]]  
 
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-Image.gif|Image]]  
| Insère une image du stock de Wikimini. <span style="font-size: smaller">Tu peux ajouter des images dans le stock [http://fr.wikimini.org/wiki/Special:T%C3%A9l%C3%A9chargement ici].</span>
+
| Lägg in en bild från Wikiminis bildarkiv. Du kan lägga till bilder till bildarkivet här.<br>
 
|-
 
|-
 
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-tableau.gif|Tableau]]  
 
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-tableau.gif|Tableau]]  
| Crée un tableau.
+
| Skapa en tabell.<br>
 
|-
 
|-
 
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-Lien.gif|Créer un lien]][[Image:Fckeditor-supprimer-lien.gif|Supprimer un lien]]  
 
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-Lien.gif|Créer un lien]][[Image:Fckeditor-supprimer-lien.gif|Supprimer un lien]]  
| Crée un lien vers un autre article ou site web / supprime le lien.
+
| Skapa en länk till en annan artikel eller webbsida / ta bort länken.<br>
 
|-
 
|-
 
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-wikitexte.gif|Wikitexte]]  
 
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-wikitexte.gif|Wikitexte]]  
| Mode ''wikitexte'' (pour les utilisateurs connaissant la syntaxe wiki).
+
| Formen wikitext (för de användare som kan wikisyntax).<br>
 
|-
 
|-
 
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-Specialchar.gif|Caractères spéciaux]]  
 
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-Specialchar.gif|Caractères spéciaux]]  
| Insère des symboles et caractères spéciaux.
+
| Lägg in symboler och specialtecken.<br>
 
|-
 
|-
 
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-smiley.gif|Smiley]]  
 
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-smiley.gif|Smiley]]  
| Insère des smileys (utiliser uniquement dans les pages de discussion).
+
| Lägg in smileys (går bara att använda på diskussionsidor).<br>
 
|-
 
|-
 
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-cone.gif|Travail scolaire]]  
 
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-cone.gif|Travail scolaire]]  
| Article "en travaux" (projet scolaire).
+
| Artikel "under arbete" (skolprojekt).<br>
 
|-
 
|-
 
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-bandeau.gif|Bandeaux spéciaux]]  
 
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-bandeau.gif|Bandeaux spéciaux]]  
| Insère un bandeau spécial.
+
| Lägg in en textbubbla
 
|-
 
|-
 
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-format.gif|120px|Format]]  
 
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-format.gif|120px|Format]]  
 
|  
 
|  
Si tu divises un article en plusieurs parties, ajoute un '''titre de niveau 1''' à chaque partie. Si tu divises une partie en "sous-parties", ajoute à ces dernières un '''titre de niveau 2'''.  
+
Om du delar in din artikel i flera delar, så lägg till en &nbsp;'''rubrik:nivå 1'''&nbsp;till varje del. Om du delar en artikeldel i stycken, så lägg till en&nbsp;'''rubrik:nivå 2'''&nbsp;till styckena.&nbsp;
  
 
|-
 
|-
 
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-gras.gif|Gras]][[Image:Fckeditor-Italique.gif|Italique]][[Image:Fckeditor-souligne.gif|Souligné]][[Image:Fckeditor-barré.gif|Barré]]  
 
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-gras.gif|Gras]][[Image:Fckeditor-Italique.gif|Italique]][[Image:Fckeditor-souligne.gif|Souligné]][[Image:Fckeditor-barré.gif|Barré]]  
| Met le texte en '''gras''', ''italique'', <u>souligné</u> ou <strike>barré</strike>.
+
| Gör texten&nbsp;'''fet''', ''lutande'', <u>understruken</u>&nbsp;eller&nbsp;<strike>överstruken</strike>.
 
|-
 
|-
 
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-indice.gif|Indice]][[Image:Fckeditor-exposant.gif|Exposant]]  
 
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-indice.gif|Indice]][[Image:Fckeditor-exposant.gif|Exposant]]  
| Indices / exposants
+
| &nbsp;index / upphöjt till
 
|-
 
|-
 
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-liste-numerotee.gif|Liste numérotée]][[Image:Fckeditor-liste-a-puces.gif|Liste à puces]]  
 
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-liste-numerotee.gif|Liste numérotée]][[Image:Fckeditor-liste-a-puces.gif|Liste à puces]]  
| Crée des listes numérotées ou à puces.
+
| Skapa numrerade listor eller en punktlista.<br>
 
|-
 
|-
 
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-effacer-format.gif|Effacer le format]]  
 
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-effacer-format.gif|Effacer le format]]  
| Efface la mise en forme du texte sélectionné.
+
| Radera formatet på den valda texten.<br>
 
|}
 
|}
  
 
&nbsp;  
 
&nbsp;  
  
<br>&nbsp;BESKRIVNING AV FUNKTIONER&nbsp;<br><br>&nbsp;Ikon / Élément <br>&nbsp;Funktion<br><br>[[Image:Fckeditor-annuler.gif|Ta bort]][[Image:Fckeditor-refaire.gif|Göra om]]<br>&nbsp;Ta bort eller gör om den senaste ändringen.<br><br>[[Image:Fckeditor-Image.gif|Bild]]<br>Lägg in en bild från Wikiminis bildarkiv. Du kan lägga till bilder till bildarkivet [http://fr.wikimini.org/wiki/Special:T%C3%A9l%C3%A9chargement här].<br><br>[[Image:Fckeditor-tableau.gif|Tableau]]<br>Skapa en tabell.<br><br>[[Image:Fckeditor-Lien.gif|Skapa en länk]][[Image:Fckeditor-supprimer-lien.gif|Ta bort en länk]]<br>Skapa en länk till en annan artikel eller webbsida / ta bort länken.<br><br>[[Image:Fckeditor-wikitexte.gif|Wikitext]]<br>Formen ''wikitext'' (för de användare som kan wikisyntax).<br>[[Image:Fckeditor-Specialchar.gif|Specialtecken]]<br>&nbsp;Lägg in symboler och specialtecken eller jokertecken.<br><br>[[Image:Fckeditor-smiley.gif|Smiley]]<br>&nbsp;Lägg in smileys (går bara att använda på diskussionsidor).<br>[[Image:Fckeditor-cone.gif|Skolarbete]]<br>Artikel "under arbete" (skolprojekt).<br>[[Image:Fckeditor-bandeau.gif|Bandeaux spéciaux]]<br>Lägg in en pratbubbla.<br><br>[[Image:Fckeditor-format.gif|120px|Format]]<br>| <br>Om du delar in din artikel i flera delar, så lägg till en '''rubrik:nivå 1''' till varje del. Om du delar en artikeldel i stycken, så lägg till en&nbsp;'''rubrik:nivå 2 '''till styckena. &nbsp;[[Image:Fckeditor-gras.gif|Fet]][[Image:Fckeditor-Italique.gif|Italique]][[Image:Fckeditor-souligne.gif|Understruken]][[Image:Fckeditor-barré.gif|Överstruken]]<br>&nbsp;Gör texten '''fet''', ''lutande'', understruken eller överstruken.<br><br>[[Image:Fckeditor-indice.gif|Indice]][[Image:Fckeditor-exposant.gif|Exposant]]<br>&nbsp;Indices / exposants<br><br>[[Image:Fckeditor-liste-numerotee.gif|Numrerad lista]][[Image:Fckeditor-liste-a-puces.gif|Pricklista]]<br>Skapa numrerade listor eller en pricklista.<br><br>[[Image:Fckeditor-effacer-format.gif|Radera formatet]]<br>&nbsp;Radera formatet på den valda texten.<br>[[Image:Puce-rouge2.gif|RTENOTITLE]][[Hjälp:Välkommen|Återvänd till Hjälpsidan]]  
+
[[Image:Puce-rouge2.gif|RTENOTITLE]][[Hjälp:Huvudsida|Återvänd till Hjälpsidan]]
 
 
{| cellspacing="0" cellpadding="2" border="1" align="center"
 
|-
 
|
 
|}
 

Nuvarande version från 19 september 2013 kl. 16.05

 Verktygslåda Den här verktygslådan syns när du ändrar eller skapar en sida.

Detaljer

BESKRIVNING AV FUNKTIONER
Ikon Funktion
AnnulerRefaire Ta bort eller gör om den senaste ändringen.
Image Lägg in en bild från Wikiminis bildarkiv. Du kan lägga till bilder till bildarkivet här.
Tableau Skapa en tabell.
Créer un lienSupprimer un lien Skapa en länk till en annan artikel eller webbsida / ta bort länken.
Wikitexte Formen wikitext (för de användare som kan wikisyntax).
Caractères spéciaux Lägg in symboler och specialtecken.
Smiley Lägg in smileys (går bara att använda på diskussionsidor).
Travail scolaire Artikel "under arbete" (skolprojekt).
Bandeaux spéciaux Lägg in en textbubbla
Format

Om du delar in din artikel i flera delar, så lägg till en  rubrik:nivå 1 till varje del. Om du delar en artikeldel i stycken, så lägg till en rubrik:nivå 2 till styckena. 

GrasItaliqueSoulignéBarré Gör texten fet, lutande, understruken eller överstruken.
IndiceExposant  index / upphöjt till
Liste numérotéeListe à puces Skapa numrerade listor eller en punktlista.
Effacer le format Radera formatet på den valda texten.

 

RTENOTITLEÅtervänd till Hjälpsidan

Wikiboo Personliga verktyg