Skillnad mellan versioner av "Hjälp:Verktygslåda"

Från Wikimini, encyclopedin för barn
Hoppa till: navigering, sök
Rad 1: Rad 1:
 
 [[Image:Fckeditor-barre-outils.gif|Verktygslåda]] Den här verktygslådan syns när du ändrar eller skapar en sida.  
 
 [[Image:Fckeditor-barre-outils.gif|Verktygslåda]] Den här verktygslådan syns när du ändrar eller skapar en sida.  
  
== Detaljer == 
+
== Detaljer ==
  
<br>&nbsp;BESKRIVNING AV FUNKTIONER&nbsp;<br><br>&nbsp;Ikon / Élément <br>&nbsp;Funktion<br><br>[[Image:Fckeditor-annuler.gif|Ta bort]][[Image:Fckeditor-refaire.gif|Göra om]] <br>&nbsp;Ta bort eller gör om den senaste ändringen.<br><br>[[Image:Fckeditor-Image.gif|Bild]] <br>Lägg in en bild från Wikiminis bildarkiv. Du kan lägga till bilder till bildarkivet [http://fr.wikimini.org/wiki/Special:T%C3%A9l%C3%A9chargement här].<br><br>[[Image:Fckeditor-tableau.gif|Tableau]] <br>Skapa en tabell.<br><br>[[Image:Fckeditor-Lien.gif|Skapa en länk]][[Image:Fckeditor-supprimer-lien.gif|Ta bort en länk]] <br>Skapa en länk till en annan artikel eller webbsida / ta bort länken.<br><br>[[Image:Fckeditor-wikitexte.gif|Wikitext]] <br>Formen ''wikitext'' (för de användare som kan wikisyntax).<br>
+
{| cellspacing="0" cellpadding="2" border="1" width="420"
 +
|+ DESCRIPTIONS DES FONCTIONS
 +
|-
 +
! Icône / Élément  
 +
! Fonction
 +
|-
 +
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-annuler.gif|Annuler]][[Image:Fckeditor-refaire.gif|Refaire]]  
 +
| Annule ou refait la dernière modification.
 +
|-
 +
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-Image.gif|Image]]  
 +
| Insère une image du stock de Wikimini. <span style="font-size: smaller">Tu peux ajouter des images dans le stock [http://fr.wikimini.org/wiki/Special:T%C3%A9l%C3%A9chargement ici].</span>
 +
|-
 +
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-tableau.gif|Tableau]]  
 +
| Crée un tableau.
 +
|-
 +
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-Lien.gif|Créer un lien]][[Image:Fckeditor-supprimer-lien.gif|Supprimer un lien]]  
 +
| Crée un lien vers un autre article ou site web / supprime le lien.
 +
|-
 +
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-wikitexte.gif|Wikitexte]]  
 +
| Mode ''wikitexte'' (pour les utilisateurs connaissant la syntaxe wiki).
 +
|-
 +
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-Specialchar.gif|Caractères spéciaux]]
 +
| Insère des symboles et caractères spéciaux.
 +
|-
 +
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-smiley.gif|Smiley]]
 +
| Insère des smileys (utiliser uniquement dans les pages de discussion).
 +
|-
 +
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-cone.gif|Travail scolaire]]
 +
| Article "en travaux" (projet scolaire).
 +
|-
 +
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-bandeau.gif|Bandeaux spéciaux]]
 +
| Insère un bandeau spécial.
 +
|-
 +
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-format.gif|120px|Format]]
 +
|
 +
Si tu divises un article en plusieurs parties, ajoute un '''titre de niveau 1''' à chaque partie. Si tu divises une partie en "sous-parties", ajoute à ces dernières un '''titre de niveau 2'''.
  
[[Image:Fckeditor-Specialchar.gif|Specialtecken]] <br>&nbsp;Lägg in symboler och specialtecken eller jokertecken.<br><br>[[Image:Fckeditor-smiley.gif|Smiley]] <br>&nbsp;Lägg in smileys (går bara att använda på diskussionsidor).<br>[[Image:Fckeditor-cone.gif|Skolarbete]] <br>Artikel "under arbete" (skolprojekt).<br>
+
|-
 +
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-gras.gif|Gras]][[Image:Fckeditor-Italique.gif|Italique]][[Image:Fckeditor-souligne.gif|Souligné]][[Image:Fckeditor-barré.gif|Barré]]
 +
| Met le texte en '''gras''', ''italique'', <u>souligné</u> ou <strike>barré</strike>.
 +
|-
 +
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-indice.gif|Indice]][[Image:Fckeditor-exposant.gif|Exposant]]
 +
| Indices / exposants
 +
|-
 +
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-liste-numerotee.gif|Liste numérotée]][[Image:Fckeditor-liste-a-puces.gif|Liste à puces]]  
 +
| Crée des listes numérotées ou à puces.
 +
|-
 +
| align="center" valign="middle" | [[Image:Fckeditor-effacer-format.gif|Effacer le format]]
 +
| Efface la mise en forme du texte sélectionné.
 +
|}
  
[[Image:Fckeditor-bandeau.gif|Bandeaux spéciaux]] <br>Lägg in en pratbubbla.<br><br>[[Image:Fckeditor-format.gif|120px|Format]] <br>| <br>Om du delar in din artikel i flera delar, så lägg till en '''rubrik:nivå 1''' till varje del. Om du delar en artikeldel i stycken, så lägg till en&nbsp;'''rubrik:nivå 2 '''till styckena.
+
&nbsp;  
  
&nbsp;[[Image:Fckeditor-gras.gif|Fet]][[Image:Fckeditor-Italique.gif|Italique]][[Image:Fckeditor-souligne.gif|Understruken]][[Image:Fckeditor-barré.gif|Överstruken]] <br>&nbsp;Gör texten '''fet''', ''lutande'', understruken eller överstruken.<br><br>[[Image:Fckeditor-indice.gif|Indice]][[Image:Fckeditor-exposant.gif|Exposant]] <br>&nbsp;Indices / exposants<br><br>[[Image:Fckeditor-liste-numerotee.gif|Numrerad lista]][[Image:Fckeditor-liste-a-puces.gif|Pricklista]] <br>Skapa numrerade listor eller en pricklista.<br><br>[[Image:Fckeditor-effacer-format.gif|Radera formatet]] <br>&nbsp;Radera formatet på den valda texten.<br>[[Image:Puce-rouge2.gif|RTENOTITLE]] [[Hjälp:Välkommen|Återvänd till Hjälpsidan]]
+
<br>&nbsp;BESKRIVNING AV FUNKTIONER&nbsp;<br><br>&nbsp;Ikon / Élément <br>&nbsp;Funktion<br><br>[[Image:Fckeditor-annuler.gif|Ta bort]][[Image:Fckeditor-refaire.gif|Göra om]]<br>&nbsp;Ta bort eller gör om den senaste ändringen.<br><br>[[Image:Fckeditor-Image.gif|Bild]]<br>Lägg in en bild från Wikiminis bildarkiv. Du kan lägga till bilder till bildarkivet [http://fr.wikimini.org/wiki/Special:T%C3%A9l%C3%A9chargement här].<br><br>[[Image:Fckeditor-tableau.gif|Tableau]]<br>Skapa en tabell.<br><br>[[Image:Fckeditor-Lien.gif|Skapa en länk]][[Image:Fckeditor-supprimer-lien.gif|Ta bort en länk]]<br>Skapa en länk till en annan artikel eller webbsida / ta bort länken.<br><br>[[Image:Fckeditor-wikitexte.gif|Wikitext]]<br>Formen ''wikitext'' (för de användare som kan wikisyntax).<br>[[Image:Fckeditor-Specialchar.gif|Specialtecken]]<br>&nbsp;Lägg in symboler och specialtecken eller jokertecken.<br><br>[[Image:Fckeditor-smiley.gif|Smiley]]<br>&nbsp;Lägg in smileys (går bara att använda på diskussionsidor).<br>[[Image:Fckeditor-cone.gif|Skolarbete]]<br>Artikel "under arbete" (skolprojekt).<br>[[Image:Fckeditor-bandeau.gif|Bandeaux spéciaux]]<br>Lägg in en pratbubbla.<br><br>[[Image:Fckeditor-format.gif|120px|Format]]<br>| <br>Om du delar in din artikel i flera delar, så lägg till en '''rubrik:nivå 1''' till varje del. Om du delar en artikeldel i stycken, så lägg till en&nbsp;'''rubrik:nivå 2 '''till styckena. &nbsp;[[Image:Fckeditor-gras.gif|Fet]][[Image:Fckeditor-Italique.gif|Italique]][[Image:Fckeditor-souligne.gif|Understruken]][[Image:Fckeditor-barré.gif|Överstruken]]<br>&nbsp;Gör texten '''fet''', ''lutande'', understruken eller överstruken.<br><br>[[Image:Fckeditor-indice.gif|Indice]][[Image:Fckeditor-exposant.gif|Exposant]]<br>&nbsp;Indices / exposants<br><br>[[Image:Fckeditor-liste-numerotee.gif|Numrerad lista]][[Image:Fckeditor-liste-a-puces.gif|Pricklista]]<br>Skapa numrerade listor eller en pricklista.<br><br>[[Image:Fckeditor-effacer-format.gif|Radera formatet]]<br>&nbsp;Radera formatet på den valda texten.<br>[[Image:Puce-rouge2.gif|RTENOTITLE]][[Hjälp:Välkommen|Återvänd till Hjälpsidan]]  
 +
 
 +
{| cellspacing="0" cellpadding="2" border="1" align="center"
 +
|-
 +
|
 +
|}

Versionen från 19 september 2013 kl. 12.19

 Verktygslåda Den här verktygslådan syns när du ändrar eller skapar en sida.

Detaljer

DESCRIPTIONS DES FONCTIONS
Icône / Élément Fonction
AnnulerRefaire Annule ou refait la dernière modification.
Image Insère une image du stock de Wikimini. Tu peux ajouter des images dans le stock ici.
Tableau Crée un tableau.
Créer un lienSupprimer un lien Crée un lien vers un autre article ou site web / supprime le lien.
Wikitexte Mode wikitexte (pour les utilisateurs connaissant la syntaxe wiki).
Caractères spéciaux Insère des symboles et caractères spéciaux.
Smiley Insère des smileys (utiliser uniquement dans les pages de discussion).
Travail scolaire Article "en travaux" (projet scolaire).
Bandeaux spéciaux Insère un bandeau spécial.
Format

Si tu divises un article en plusieurs parties, ajoute un titre de niveau 1 à chaque partie. Si tu divises une partie en "sous-parties", ajoute à ces dernières un titre de niveau 2.

GrasItaliqueSoulignéBarré Met le texte en gras, italique, souligné ou barré.
IndiceExposant Indices / exposants
Liste numérotéeListe à puces Crée des listes numérotées ou à puces.
Effacer le format Efface la mise en forme du texte sélectionné.

 


 BESKRIVNING AV FUNKTIONER 

 Ikon / Élément
 Funktion

Ta bortGöra om
 Ta bort eller gör om den senaste ändringen.

Bild
Lägg in en bild från Wikiminis bildarkiv. Du kan lägga till bilder till bildarkivet här.

Tableau
Skapa en tabell.

Skapa en länkTa bort en länk
Skapa en länk till en annan artikel eller webbsida / ta bort länken.

Wikitext
Formen wikitext (för de användare som kan wikisyntax).
Specialtecken
 Lägg in symboler och specialtecken eller jokertecken.

Smiley
 Lägg in smileys (går bara att använda på diskussionsidor).
Skolarbete
Artikel "under arbete" (skolprojekt).
Bandeaux spéciaux
Lägg in en pratbubbla.

Format
|
Om du delar in din artikel i flera delar, så lägg till en rubrik:nivå 1 till varje del. Om du delar en artikeldel i stycken, så lägg till en rubrik:nivå 2 till styckena.  FetItaliqueUnderstrukenÖverstruken
 Gör texten fet, lutande, understruken eller överstruken.

IndiceExposant
 Indices / exposants

Numrerad listaPricklista
Skapa numrerade listor eller en pricklista.

Radera formatet
 Radera formatet på den valda texten.
RTENOTITLEÅtervänd till Hjälpsidan

Wikiboo Personliga verktyg