Versionshistorik för "Kärnpartikel"

Hoppa till: navigering, sök

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 16 september 2014 kl. 14.27Jullizenz (Diskussion | bidrag). . (160 byte) (+160). . (Skapade sidan med 'Kärnparikeln består av neutroner som är neutrala och protoner som är positivt (+) laddade. Gemensamt kallade nukleoner sammanhållna av en stark kärnkraft. ')
Wikiboo Personliga verktyg