Skillnad mellan versioner av "Lin"

Från Wikimini, encyclopedin för barn
Hoppa till: navigering, sök
 
(3 mellanliggande versioner av 3 användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
 
                    Slöjd  
 
                    Slöjd  
<div><br></div><div>Linne tyg har används i över 5000 år.</div><div>Lin fröna sås på våren de sprids ut tett och sen vändas ner i jorden så att inte fåglarna inte äter upp dom.</div><div>Under sommaren blommar linet vackert.</div><div>På hösten har blommat bildat en kapsel med frön och stjälken är lån och fin.</div><div>När det är dax att skörda rycker man upp stjälken med roten för att det ska bli en så lång stjälken som möjligt.</div><div>Där efter ska linet hängas upp för att torka.</div><div>När linet har torkat repar man av alla frö kapslar och sparar till nästa års såd.</div><div>För att få fram stjälkens tunna lin fibrer måste den genom gå en lång process.</div><div>Det fins olika lin fibrer i olika stadier i samma process.</div><div>Först måste linet rötas det innebär att mikro organismen löser upp limmet i stjälken. Så de tunna fibrerna kan delas från varandra.</div><div>Röstningen kan antingen ske genom att lega upp linet på land det kalas land rötning eller att man sänker ner i vetten vattenrötning.</div><div>Sen ska linet bråkas vid bråkningen bryts linet vid många ställen.</div><div>Det får inte regna eller vara fuktigt i luften för då klibar fibrerna samman.</div><div>Skiktning innebär att man slår bort de brutna b-delarna och korta svaga fibrer.</div><div>Sen heklas lin tågendet betyder att den kammas igenom finare och finare heklor så att endast de lägsta och finaste fibrerna fins kvar.&nbsp;</div><div>Nu är fibrerna färdiga linet får olika färg beroende om de är rötade på land eller i vattnet.</div><div>Att spinna är en svår konst det krävs både träning och koncentration.</div><div>För i tiden gjorde man all lin för hand men nu görs de mesta i maskinen många har lin odling som hobby vist måste det vara fantastiskt att göra sitt eget tyg för hand från början till slut.</div><div>Linne dukar är det bäst man kan ha för att det suger åt sig vatten så bra och det är det vackra att se på.</div><div>Lin vävnad kan man använda att göra et landskap av</div><div>På nobel middagar dukas det på line dukar som vävs på kläs pås line väveri.</div><div><br></div><div>Källor</div><div><br></div><div>1. http://www.slojd.nu/lexikon/inloggning</div><div>2. http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Linne_(textil)</div><div>3. http://www.klassbols.se/lin-linne</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div>
+
<div><br></div><div><br></div><div><div id="magicdomid4" style="padding-right: 1px; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 17px;"><span style="cursor: auto; padding-top: 0px; padding-bottom: 1px;">Linnetyg har använts i över 5000 år.</span></div><div id="magicdomid5" style="padding-right: 1px; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 17px;"><span style="cursor: auto; padding-top: 0px; padding-bottom: 1px;">Linfröna sås på våren, de sprids ut tätt och sen vänds de ner i jorden så att inte fåglarna äter upp dom.</span></div><div id="magicdomid6" style="padding-right: 1px; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 17px;"><span style="cursor: auto; padding-top: 0px; padding-bottom: 1px;">Under sommaren blommar linet vackert.</span></div><div id="magicdomid7" style="padding-right: 1px; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 17px;"><span style="cursor: auto; padding-top: 0px; padding-bottom: 1px;">På hösten har blommat bildat en kapsel med frön och stjälken är lån och fin.</span></div></div><div>När det är dags att skörda rycker man upp stjälken med roten för att det ska bli en så lång stjälk som möjligt.</div><div>Där efter ska linet hängas upp för att torka.</div><div>När linet har torkat repar man av alla frökapslar och sparar till nästa års sådd.</div><div>För att få fram stjälkens tunna linfibrer måste den genom gå en lång process.</div><div>Det fins olika linfibrer i olika stadier i samma process.</div><div>Först måste linet rötas det innebär att mikroorganismen löser upp limmet i stjälken, så de tunna fibrerna kan delas från varandra. &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div><div>Rötningen kan antingen ske genom att man lägger upp linet på land, det kallas landrötning eller att man sänker ner det i vatten, och det kallas vattenrötning.</div><div>Sen ska linet bråkas vid bråkningen bryts linet vid många ställen.</div><div>Det får inte regna eller vara fuktigt i luften för då klibbar fibrerna samman.</div><div>Skiktning innebär att man slår bort de brutna b-delarna och korta svaga fibrer.</div><div>Sen hecklas lin tågendet betyder att den kammas igenom finare och finare hecklor så att endast de lägsta och finaste fibrerna finns kvar.&nbsp;</div><div>När fibrerna är färdiga får det olika färg, beroende om de är rötade på land eller i vattnet.</div><div>Att spinna är en svår konst det krävs både träning och koncentration.</div><div>För i tiden gjorde man allt lin för hand men nu görs de mesta med maskiner. Många har linodling som hobby, och visst måste det vara fantastiskt att göra sitt eget tyg för hand från början till slut.</div><div>Linnedukar är det bästa man kan ha för att det suger åt sig vatten så bra, och det är det vackra att se på.</div><div>Lin vävnad kan man använda att göra ett landskap av.</div><div>På Nobelmiddagen dukas det med linnedukar som vävs på och kläs på lineväveri.</div><div><br></div><div>Källor</div><div><br></div><div>1. http://www.slojd.nu/lexikon/inloggning</div><div>2. http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Linne_(textil)</div><div>3. http://www.klassbols.se/lin-linne</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div>

Nuvarande version från 9 februari 2015 kl. 21.30

                    SlöjdLinnetyg har använts i över 5000 år.
Linfröna sås på våren, de sprids ut tätt och sen vänds de ner i jorden så att inte fåglarna äter upp dom.
Under sommaren blommar linet vackert.
På hösten har blommat bildat en kapsel med frön och stjälken är lån och fin.
När det är dags att skörda rycker man upp stjälken med roten för att det ska bli en så lång stjälk som möjligt.
Där efter ska linet hängas upp för att torka.
När linet har torkat repar man av alla frökapslar och sparar till nästa års sådd.
För att få fram stjälkens tunna linfibrer måste den genom gå en lång process.
Det fins olika linfibrer i olika stadier i samma process.
Först måste linet rötas det innebär att mikroorganismen löser upp limmet i stjälken, så de tunna fibrerna kan delas från varandra.      
Rötningen kan antingen ske genom att man lägger upp linet på land, det kallas landrötning eller att man sänker ner det i vatten, och det kallas vattenrötning.
Sen ska linet bråkas vid bråkningen bryts linet vid många ställen.
Det får inte regna eller vara fuktigt i luften för då klibbar fibrerna samman.
Skiktning innebär att man slår bort de brutna b-delarna och korta svaga fibrer.
Sen hecklas lin tågendet betyder att den kammas igenom finare och finare hecklor så att endast de lägsta och finaste fibrerna finns kvar. 
När fibrerna är färdiga så får det olika färg, beroende om de är rötade på land eller i vattnet.
Att spinna är en svår konst det krävs både träning och koncentration.
För i tiden gjorde man allt lin för hand men nu görs de mesta med maskiner. Många har linodling som hobby, och visst måste det vara fantastiskt att göra sitt eget tyg för hand från början till slut.
Linnedukar är det bästa man kan ha för att det suger åt sig vatten så bra, och det är det vackra att se på.
Lin vävnad kan man använda att göra ett landskap av.
På Nobelmiddagen dukas det med linnedukar som vävs på och kläs på lineväveri.

Källor

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Wikiboo Personliga verktyg