Versionshistorik för "Muslim"

Hoppa till: navigering, sök

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 11 maj 2015 kl. 09.55Mashmallow (Diskussion | bidrag). . (386 byte) (+386). . (Skapade sidan med ' == Muslim == Muslimer är folk som tror på religonen islam och guden Allah. Muslim betyder “en som underkastar sig guds vilja”. Det finns ca 16 miljoner muslime…')
Wikiboo Personliga verktyg