Skillnad mellan versioner av "Wikimini:Om"

Från Wikimini, encyclopedin för barn
Hoppa till: navigering, sök
 
(31 mellanliggande versioner av 5 användare visas inte)
Rad 3: Rad 3:
 
[[Image:Wikimini-800x200-300dpi GIF blanc.gif|center|400px|Wikiminis logga]]  
 
[[Image:Wikimini-800x200-300dpi GIF blanc.gif|center|400px|Wikiminis logga]]  
  
Väl förankrad inom tanken av&nbsp;'''aktiv pedagogik''', är den centrala idéen i Wikimini att underlätta barns fulla deltagande i sin uppbyggnad. Dessa barn, som intreserar sig för så många saker utan att få tillräckligt med tillfällen för att '''delge sina kunskaper'''. Att bli informationsproducenter innebär för dem det bästa sättet att även bli '''kritiska konsumenter''' av det som de upptäcker, varje dag, i media och på webben i synnerhet.<br>  
+
Väl förankrad inom tanken av&nbsp;'''aktiv pedagogik''', är den centrala idén i Wikimini att underlätta barns fulla deltagande i sin uppbyggnad. Dessa barn, som intresserar sig för så många saker utan att få tillräckligt med tillfällen för att '''delge sina kunskaper'''. Att bli informationsproducenter innebär för dem det bästa sättet att även bli '''kritiska konsumenter''' av det som de upptäcker, varje dag, i media och på webben i synnerhet.<br>  
  
 
== Det viktigaste i korthet  ==
 
== Det viktigaste i korthet  ==
  
Lanserat den första oktober, 2008, Wikimini är en&nbsp;'''encyklopedi för barn'''&nbsp;där alla artiklar är skrivna av '''barn och ungdomar mellan 8 och 15 år'''&nbsp;ungefär. Grunden inom&nbsp;[[Wiki|wiki]]-teknologi&nbsp;innebär att alla sidor i encyklopedin fritt kan kompletteras och förbättras &nbsp;av sina läsare, bara de i sin tur är &nbsp;[[Spécial:Connexion|identifierade]].  
+
Lanserat den första oktober 2008, är Wikimini en&nbsp;'''encyklopedi för barn'''&nbsp;där alla artiklar är skrivna av '''barn och ungdomar från 8 till 15 år'''&nbsp;ungefär. Grunden inom&nbsp;[[Wiki|wiki]]-teknologi&nbsp;innebär att alla sidor i encyklopedin fritt kan kompletteras och förbättras &nbsp;av sina läsare, bara de i sin tur är &nbsp;[[Special:UserLogin|identifierade]].  
  
<br> {{Citat|Ungdomar världen över träffas här och delger varandra lite av sin vetenskap och sin kultur, och bygger tillsammans upp en encyklopedi som är'''fri''' och '''gratis''' och där alla kan deltaga.}}  
+
<br> {{Citat|Ungdomar världen över träffas här och delger varandra lite av sin vetenskap och sin kultur, och bygger tillsammans upp en encyklopedi som är '''fri''' och '''gratis''' och där alla kan deltaga.}}  
  
De som är äldre kan, [[Wikimini:Om#Les_enseignants.2C_parents_et_autres_adultes|på sitt sätt]], också involvera sig i projektet, med att läsa, rätta och rentav komplettera, i mindre omsträckning, bidragen från deras yngre skribenter.  
+
De som är äldre kan [[Wikimini:Om#Les_enseignants.2C_parents_et_autres_adultes|på sitt sätt]] också involvera sig i projektet genom att, i mindre utsträckning, läsa, rätta och rentav komplettera bidragen från de yngre skribenterna.  
  
 
Wikimini innebär självklart en intressant&nbsp;'''informationskälla'''&nbsp;som är anpassad för de yngre läsarna. Men det största intresset för webbplatsen ligger framförallt och över allt i det&nbsp;'''aktiva deltagandet från barn'''&nbsp;i sin uppbyggnad. Det krävs inte heller någon speciell utbildning för att använda Wikimini. '''Alla funktioner har förenklats och utvecklats för att vara lättförståeliga för barn från åtta år'''&nbsp;!  
 
Wikimini innebär självklart en intressant&nbsp;'''informationskälla'''&nbsp;som är anpassad för de yngre läsarna. Men det största intresset för webbplatsen ligger framförallt och över allt i det&nbsp;'''aktiva deltagandet från barn'''&nbsp;i sin uppbyggnad. Det krävs inte heller någon speciell utbildning för att använda Wikimini. '''Alla funktioner har förenklats och utvecklats för att vara lättförståeliga för barn från åtta år'''&nbsp;!  
Rad 18: Rad 18:
  
 
<br>  
 
<br>  
<div align="right">[[Image:Puce-rouge2.gif|RTENOTITLE]] [http://fr.wikimini.org/presentation-wikimini/ Titta på videopresentationen].</div>  
+
<div align="right">[[Image:Puce-rouge2.gif|RTENOTITLE]] [http://fr.wikimini.org/presentation-wikimini/ Titta på videopresentationen].</div>
 +
 
 
== Vad är Wikimini?  ==
 
== Vad är Wikimini?  ==
  
Rad 31: Rad 32:
 
=== En uppfinning som uppmuntrar samarbete  ===
 
=== En uppfinning som uppmuntrar samarbete  ===
  
Ofta är de&nbsp;[[Special:Nya sidor|nyskapade artiklarna]]&nbsp;i Wikimini inte längre än en ett kort stycke, har inga bilder och saknar mycket information. Tack vare Wikimini kan framtida läsare komplettera artiklarna, förbättra dem och till och med rätta deml. Det är också principen med&nbsp;[[Wiki|wiki]]-teknologin som Wikimini grundar sig på. Varje artikel som en Wikiminaut skapar kan snabbt och enkelt ändras av andra registrerade användare.  
+
Ofta är de&nbsp;[[Special:NewPages|nyskapade artiklarna]]&nbsp;i Wikimini inte längre än ett kort stycke, har inga bilder och saknar mycket information. Tack vare Wikimini kan framtida läsare komplettera artiklarna, förbättra dem och till och med rätta deml. Det är också principen med&nbsp;[[Wiki|wiki]]-teknologin som Wikimini grundar sig på. Varje artikel som en Wikiminaut skapar kan snabbt och enkelt ändras av andra registrerade användare.  
  
 
<br>  
 
<br>  
Rad 39: Rad 40:
 
<br>  
 
<br>  
  
För att skriva i Wikimini behövs det&nbsp;[[Special:Logga in/skapa konto|skapas ett användarkonto]].
+
För att skriva i Wikimini behövs det [[Special:UserLogin/skapa konto|skapas ett användarkonto]].
  
 
=== Ett stimulerande verktyg för olika lärstilar  ===
 
=== Ett stimulerande verktyg för olika lärstilar  ===
  
Wikimini vill vara en pedagogiskt verktyg, lättsamt och behagligt att använda, som tillåter barn och ungdomar att involvera sig &nbsp;i ett konkret och enastående projekt som värdesätter dem. {{Kommentar|Möjligheterna att använda ett sådan verktyg inom pedagogiken är många, och här följer en kort och sammanfattad presentation. För en mer utvecklad presentation, gå till [[Wikimini:Pedagoger|sidorna som är tillängnade pedagoger.]]}}  
+
Wikimini vill vara en pedagogiskt verktyg, lättsamt och behagligt att använda, som tillåter barn och ungdomar att involvera sig &nbsp;i ett konkret och enastående projekt som värdesätter dem. {{Kommentar|Möjligheterna att använda ett sådan verktyg inom pedagogiken är många, och här följer en kort och sammanfattad presentation. För en mer utvecklad presentation, gå till [[Wikimini:Pedagoger|sidorna som är tillägnade pedagoger.]]}}  
 +
 
 +
Under tiden som barnet eller tonåringen redigerar artiklar av "vetenskaplig" natur, inom ämnen som intresserar dem, stimuleras även deras skrivprocess. De blir tvungna att söka information, att sammanfatta essentiella idéer och att omformulera dessa till en strukturerad och redigerad artikeltext. Det gör att de kommer att kontrollera sin källor och att de kommer behöva att vara källkritiska, precis som de är när de läser andra Wikiminauters bidrag.
  
Under tiden som barnet eller tonåringen redigerar artiklar av "vetenskaplig" natur, inom ämnen som intressera dem, stimuleras även deras skrivprocess. De blir tvungna att söka information, att sammanfatta essentiella idéer och att omformulera dessa till en strukturerad och redigerad artikeltext. Det gör att de kommer att kontrollera sin källor och att de kommer behöva att vara källkritiska, precis som de är när de läser andra Wikiminauters bidrag.  
+
Samarbetet, hjälpen sinsemellan, att acceptera kritik, överlämning av arbetet, artigheten, toleransen och respekten för vissa&nbsp;[[Wikimini:Regler|regler]]&nbsp;är i lika hög grad dimensioner som blir meningsfulla i ett samarbetsprojekt som Wikimini. Kommunikationen är speciellt betonad och framhävd i och med att varje skapad artikel har en enskild diskussionssida som hör till.  
  
Samarbetet, hjälpen sinsemellan, att acceptera kritik, överlämningen av arbetet, artigheten, toleransen och respekten för vissa&nbsp;[[Wikimini:Regler|regler]] sont autant de dimensions qui prennent tout leur sens dans un projet collaboratif tel que Wikimini. La communication y est d'ailleurs particulièrement privilégiée et mise en avant, chaque article créé sur Wikimini étant associé à une page de discussion qui lui est réservée.
+
<br>
  
&lt;br&gt;  
+
[[Image:Globe.gif|right|Globe terrestre]]Det behövs inte nämnas att en extra, motiverande drivkraft för redaktörerna är&nbsp;den stora skaran av mottagare till det som redigeras i Wikimini. Det är asolut mycket mer spännande att dela sina kunskaper om &nbsp;[[Drakflyg|att tillverka flygande drakar]] med hela planeten jämfört med att bara skriva för sin lärare!
  
[[Image:Globe.gif|right|Globe terrestre]]Il va sans dire que le large public de destinataires constitue pour le rédacteur de Wikimini une source de motivation supplémentaire. Il est en effet plus intéressant de partager ses connaissances sur [[Drakflyg|la fabrication des cerfs-volants]] avec la planète entière plutôt que de rédiger quelques lignes à la seule intention de son enseignant!
+
<br>
  
&lt;br&gt;
+
Slutligen, Wikimini är inget annat än ett ställe där du delar med dig av din kunskap och borde väcka nyfikenhet hos sina användare för alla ämnen som tillsammans täcker det mänskliga vetandet.
  
Finalement, Wikimini n'est autre qu'un lieu de partage de connaissances et devrait éveiller la curiosité de ses utilisateurs sur tous les sujets que recouvre l'ensemble de la connaissance humaine.
+
=== En modell som inspireras av Wikipedia  ===
  
=== Un modèle qui s'inspire de Wikipédia  ===
+
De uppmärksamma läsarna har säkert redan märkt likheten mellan Wikimini och "[[Wikipedia|Wikipedia]]", sin större ''encyklopediska''&nbsp;syster som är den mest kända wikin och utan tvekan en av de mest besökta webbplatserna i världen. {{Citat|Wikipedia är en samarbetsencyklopedi online, universell och flerspråkig som fungerar med hjälp av wiki-principen att alla kan lägga till och förbättra den}}
  
Les lecteurs les plus alertes auront sans doute perçu la ressemblance de Wikimini avec "[[Wikipédia|Wikipédia]]", sa grande sœur ''encyclopédique'' qui constitue sans nul doute le wiki le plus célèbre et l'un des sites les plus visités au monde. {{Citation|Wikipédia est une encyclopédie collaborative en ligne, universelle et multilingue, fonctionnant sur le principe du wiki, et que chacun peut éditer et améliorer.}}
+
Sett ur tekniskt perspektiv grundar sig Wikimini på samma webbapplikation som "Wikipedia" har som grund. Tillgången till den kraftfulla wikiprogramvaran "Mediawiki" ger Wikimini en robust och välbeprövad teknologi samtidigt som det ger en utökad prestanda. Wikimini har emellertid måsta undergå relativt stora förändringar för att bättre anpassas efter projektets särskilda behov och framförallt anpassas efter sin målgrupp. För en mer detaljerad redogörelse över dessa förändringar, hänvisas den intresserade läsaren till&nbsp;[[Wikimini|detaljerad beskrivning av Wikimini]].
  
Au niveau technique, Wikimini s’est construit sur la même application web développée à l’origine pour "Wikipédia". Le recours au puissant moteur de wiki "Mediawiki" offre à Wikimini une technologie robuste et largement éprouvée tout en lui assurant des performances accrues. Toutefois, Wikimini a dû subir des modifications relativement importantes pour répondre aux besoins particuliers du projet et surtout s'adapter à son public-cible. Pour un aperçu plus complet de ces adaptations, le lecteur intéressé se référera au [[Wikimini|descriptif détaillé de Wikimini]].
+
== Vem använder Wikimini?  ==
  
== Qui utilise Wikimini?  ==
+
=== Barnen och ungdomarna ===
  
=== Les enfants et les adolescents  ===
+
Wikimini är ett pedagogiskt redskap först och främst uttänkt och utformad för barn och ungdomar mellan cirka 8-13 år. De är författare till de flesta artiklar och uppslagsverkets innehåll är anpassat till deras ålder.
  
Wikimini est un outil pédagogique d'abord imaginé et conçu pour des enfants et des adolescents âgés d'environ huit à treize ans. Ils sont les auteurs de la plupart des articles et le contenu de l'encyclopédie est adapté à leur âge.  
+
Även om Wikimini tjänstvilligt passar till att användas i skolan behöver inte användningen stanna i klassrummet. Raka motsatsen! Alla barn och ungdomar kan bidra till encyklopedin, lika bra som bakom skolbänken, som hemma vid skrivbordet.  
  
Si Wikimini se prête volontiers à un usage scolaire, son utilisation ne se cantonne pas à la salle de classe. Bien au contraire! Tous les enfants et les adolescents peuvent contribuer à l'encyclopédie, que ce soit derrière un pupitre ou depuis leur lieu de domicile habituel.
+
=== Pedagoger, föräldrar och andra vuxna  ===
  
=== Les enseignants, parents et autres adultes  ===
+
De vuxnas närvaro i Wikimini är ovärdelig, även om den bör vara diskret! Därför är pedagoger, lärare, föräldrar, bröder och systrar, mor- och farföräldrar, vänner och alla andra personer som är medvetna om projektet varmt välkomna att [[Special:UserLogin|skapa ett konto]] här och stödja barnen i deras företag.
 +
<div align="right">[[Image:Puce-rouge2.gif]]&nbsp;[[Hjälp:Vuxna|Hur bidraga till Wikimini som vuxen?]]</div>
  
La présence des adultes, si elle doit rester discrète, est indispensable sur Wikimini! Ainsi, enseignants, parents, frères et sœurs, grands-parents, amis et toutes autres personnes sensibilisées au projet sont cordialement invitées à y [[Spécial:Connexion|créer un compte]] et soutenir les enfants dans leur entreprise. <br>&lt;div align="right"&gt;[[Image:Puce-rouge2.gif|RTENOTITLE]]&amp;nbsp;[[Aide:Adultes|Comment contribuer à Wikimini en tant qu'adulte?]]&lt;/div&gt; <br>=== Accessibilité de Wikimini aux personnes déficientes ===  
+
=== Tillgängligheten i Wikimini för personer med funktionshinder  ===
  
Le site Internet Wikimini a été développé selon les standards et règles d’accessibilité édités par le [http://www.w3.org W3C] (''World Wide Web Consortium'') afin de garantir que tout visiteur puisse le consulter dans de bonnes conditions quel que soit son équipement informatique (matériel, logiciel, connexion à Internet) ou ses aptitudes physiques.  
+
Internetwebbplatsen Wikimini har blivit utvecklad enligt de standards och regler för tillgänglighet bestämda av &nbsp;[http://www.w3.org W3C] (''World Wide Web Consortium'') med målet att alla besökare ska kunna konsultera uppslagsverket med gott resultat oberoende av vilken dator (utrustning, mjukvara, uppkoppling till internet) och oberoende av fysiska funktionshinder.  
  
Plus d'informations sur l'[[Wikimini:Accessibilité|accessibilité de Wikimini]], notamment pour les personnes déficientes, peuvent être consultées sur la page idoine.  
+
För mer information om [[Wikimini:Tillgänglighet|tillgängligheten i Wikimini]], bland annat för personer med funktionshinder, kan du läsa på sidan om tillgänglighet.
  
== Qui a créé Wikimini&amp;nbsp;?  ==
+
== Vem har skapat Wikimini ==
  
Le projet Wikimini a été initié par un petit groupe d'enseignants suisses et belges. [[Utilisateur:Lorangeo|Son responsable]]&amp;nbsp;, instigateur du projet, en est le concepteur initial et l'actuel responsable.  
+
Projektet Wikimini var till en början initierat av en liten grupp av schweiziska och belgiska lärare. [[Användare:Lorangeo|Deras ansvarige]], projektets initiativtagare, är en av de första idégivarna och är fortfarande den ytterst ansvarige.  
  
Depuis la création de Wikimini, plusieurs adultes bénévoles, avec des compétences diverses, se sont joints au projet pour accompagner son développement et participer à son évolution. Wikimini n'aurait enfin ni de sens ni de raison d'être sans les contributions de tous ses utilisateurs. C'est en effet grâce aux efforts conjugués de tous les wikiminautes, quel que soit leur âge, que le projet grandit et s'améliore de jour en jour. L'encyclopédie leur appartient donc plus qu'à n'importe qui d'autre&amp;nbsp;!  
+
Sedan tillblivandet av Wikimini har många ideella vuxna, med olika kompetenser, anslutit sig till projektet för att bidra till arbetet och fortsätta utvecklingen av webbplatsen. Wikimini har dock varken mening eller en orsak att finnas vore det inte för alla bidrag från alla sina användare. Det är verkligen tack vare de gemensamma ansträngningar från alla wikiminauter, gammal som ung, som projektet växer och förbättras dag för dag. Encyklopedin tillhör dem mer än någon annan!
  
=== Contact ===
+
=== Kontakt ===
  
Laurent Jauquier&lt;br&gt;E-mail&amp;nbsp;: [mailto:info-fr@wikimini.org info-fr@wikimini.org]  
+
För frågor, maila [mailto:info@wikimedia.se info@wikimedia.se].
  
=== Presse et médias ===
+
=== Press och media ===
  
[[Image:Wikiboo06 128x128.jpg|left|56x56px]]Journalistes et éditeurs de contenus trouveront des informations et du matériel qui leur sont spécialement destinés dans l'[[Wikimini:Presse|espace presse]] (illustrations, logos, dossier de présentation, etc.)&lt;br&gt;
+
[[Image:Wikiboo06 128x128.jpg|left|56x56px]]Journalister och informatörer kan hitta information och material som är speciellt utformat för dem i [[Wikimini:Press|presshörnan]] (illustrationer, logga, presentationshäfte, etc.)

Nuvarande version från 17 juli 2019 kl. 11.47

Bg-pin.gif Den här sidan har framför allt blivit skriven för vuxna. Om du föredrar det, kan du gå till presentationen för barn och ungdomar.

Wikiminis logga

Väl förankrad inom tanken av aktiv pedagogik, är den centrala idén i Wikimini att underlätta barns fulla deltagande i sin uppbyggnad. Dessa barn, som intresserar sig för så många saker utan att få tillräckligt med tillfällen för att delge sina kunskaper. Att bli informationsproducenter innebär för dem det bästa sättet att även bli kritiska konsumenter av det som de upptäcker, varje dag, i media och på webben i synnerhet.

Det viktigaste i korthet

Lanserat den första oktober 2008, är Wikimini en encyklopedi för barn där alla artiklar är skrivna av barn och ungdomar från 8 till 15 år ungefär. Grunden inom wiki-teknologi innebär att alla sidor i encyklopedin fritt kan kompletteras och förbättras  av sina läsare, bara de i sin tur är  identifierade.


Ungdomar världen över träffas här och delger varandra lite av sin vetenskap och sin kultur, och bygger tillsammans upp en encyklopedi som är fri och gratis och där alla kan deltaga.

De som är äldre kan på sitt sätt också involvera sig i projektet genom att, i mindre utsträckning, läsa, rätta och rentav komplettera bidragen från de yngre skribenterna.

Wikimini innebär självklart en intressant informationskälla som är anpassad för de yngre läsarna. Men det största intresset för webbplatsen ligger framförallt och över allt i det aktiva deltagandet från barn i sin uppbyggnad. Det krävs inte heller någon speciell utbildning för att använda Wikimini. Alla funktioner har förenklats och utvecklats för att vara lättförståeliga för barn från åtta år !

Till slut, Wikimini är ett projekt som är icke-inkomstgivande, opolitiskt och icke-konfessionellt, gratis och utan reklamannonser.


Vad är Wikimini?

En encyklopedi för barn och ungdomar

Wikimini kan i grunden bli förstådd som en tomt uppslagsverk där alla sidor behövs redigeras. Författarna till uppslagsverket är de barn och ungdomar som genom att lägga samman sin kunskap och sin kompetens, skapar nya artiklar eller förbättrar de som redan finns.

Barnen och ungdomarna samarbetar för att skriva artiklar.
Wikiminis deltagare, det vill säga alla personer som redigerar artiklar och bidrar till att förbättre uppslagsverket, kallas för wikiminauter.

En uppfinning som uppmuntrar samarbete

Ofta är de nyskapade artiklarna i Wikimini inte längre än ett kort stycke, har inga bilder och saknar mycket information. Tack vare Wikimini kan framtida läsare komplettera artiklarna, förbättra dem och till och med rätta deml. Det är också principen med wiki-teknologin som Wikimini grundar sig på. Varje artikel som en Wikiminaut skapar kan snabbt och enkelt ändras av andra registrerade användare.


Skriva en artikel i encyklopedin Wikimini
Det behövs ingen speciell teknik eller ingen specifik programvara måste laddas ned på datorn för att kunna använda Wikimini. En fungerande uppkoppling och en internetnavigatör räcker och det är det enda som behövs för att barn från världens alla hörn ska kunna konstruera sin egen encyklopedi tillsammans.


För att skriva i Wikimini behövs det skapas ett användarkonto.

Ett stimulerande verktyg för olika lärstilar

Wikimini vill vara en pedagogiskt verktyg, lättsamt och behagligt att använda, som tillåter barn och ungdomar att involvera sig  i ett konkret och enastående projekt som värdesätter dem.

Bg-pin.gif Möjligheterna att använda ett sådan verktyg inom pedagogiken är många, och här följer en kort och sammanfattad presentation. För en mer utvecklad presentation, gå till sidorna som är tillägnade pedagoger.

Under tiden som barnet eller tonåringen redigerar artiklar av "vetenskaplig" natur, inom ämnen som intresserar dem, stimuleras även deras skrivprocess. De blir tvungna att söka information, att sammanfatta essentiella idéer och att omformulera dessa till en strukturerad och redigerad artikeltext. Det gör att de kommer att kontrollera sin källor och att de kommer behöva att vara källkritiska, precis som de är när de läser andra Wikiminauters bidrag.

Samarbetet, hjälpen sinsemellan, att acceptera kritik, överlämning av arbetet, artigheten, toleransen och respekten för vissa regler är i lika hög grad dimensioner som blir meningsfulla i ett samarbetsprojekt som Wikimini. Kommunikationen är speciellt betonad och framhävd i och med att varje skapad artikel har en enskild diskussionssida som hör till.


Globe terrestre
Det behövs inte nämnas att en extra, motiverande drivkraft för redaktörerna är den stora skaran av mottagare till det som redigeras i Wikimini. Det är asolut mycket mer spännande att dela sina kunskaper om  att tillverka flygande drakar med hela planeten jämfört med att bara skriva för sin lärare!


Slutligen, Wikimini är inget annat än ett ställe där du delar med dig av din kunskap och borde väcka nyfikenhet hos sina användare för alla ämnen som tillsammans täcker det mänskliga vetandet.

En modell som inspireras av Wikipedia

De uppmärksamma läsarna har säkert redan märkt likheten mellan Wikimini och "Wikipedia", sin större encyklopediska syster som är den mest kända wikin och utan tvekan en av de mest besökta webbplatserna i världen.
Wikipedia är en samarbetsencyklopedi online, universell och flerspråkig som fungerar med hjälp av wiki-principen att alla kan lägga till och förbättra den

Sett ur tekniskt perspektiv grundar sig Wikimini på samma webbapplikation som "Wikipedia" har som grund. Tillgången till den kraftfulla wikiprogramvaran "Mediawiki" ger Wikimini en robust och välbeprövad teknologi samtidigt som det ger en utökad prestanda. Wikimini har emellertid måsta undergå relativt stora förändringar för att bättre anpassas efter projektets särskilda behov och framförallt anpassas efter sin målgrupp. För en mer detaljerad redogörelse över dessa förändringar, hänvisas den intresserade läsaren till detaljerad beskrivning av Wikimini.

Vem använder Wikimini?

Barnen och ungdomarna

Wikimini är ett pedagogiskt redskap först och främst uttänkt och utformad för barn och ungdomar mellan cirka 8-13 år. De är författare till de flesta artiklar och uppslagsverkets innehåll är anpassat till deras ålder.

Även om Wikimini tjänstvilligt passar till att användas i skolan behöver inte användningen stanna i klassrummet. Raka motsatsen! Alla barn och ungdomar kan bidra till encyklopedin, lika bra som bakom skolbänken, som hemma vid skrivbordet.

Pedagoger, föräldrar och andra vuxna

De vuxnas närvaro i Wikimini är ovärdelig, även om den bör vara diskret! Därför är pedagoger, lärare, föräldrar, bröder och systrar, mor- och farföräldrar, vänner och alla andra personer som är medvetna om projektet varmt välkomna att skapa ett konto här och stödja barnen i deras företag.

Tillgängligheten i Wikimini för personer med funktionshinder

Internetwebbplatsen Wikimini har blivit utvecklad enligt de standards och regler för tillgänglighet bestämda av  W3C (World Wide Web Consortium) med målet att alla besökare ska kunna konsultera uppslagsverket med gott resultat oberoende av vilken dator (utrustning, mjukvara, uppkoppling till internet) och oberoende av fysiska funktionshinder.

För mer information om tillgängligheten i Wikimini, bland annat för personer med funktionshinder, kan du läsa på sidan om tillgänglighet.

Vem har skapat Wikimini

Projektet Wikimini var till en början initierat av en liten grupp av schweiziska och belgiska lärare. Deras ansvarige, projektets initiativtagare, är en av de första idégivarna och är fortfarande den ytterst ansvarige.

Sedan tillblivandet av Wikimini har många ideella vuxna, med olika kompetenser, anslutit sig till projektet för att bidra till arbetet och fortsätta utvecklingen av webbplatsen. Wikimini har dock varken mening eller en orsak att finnas vore det inte för alla bidrag från alla sina användare. Det är verkligen tack vare de gemensamma ansträngningar från alla wikiminauter, gammal som ung, som projektet växer och förbättras dag för dag. Encyklopedin tillhör dem mer än någon annan!

Kontakt

För frågor, maila info@wikimedia.se.

Press och media

Wikiboo06 128x128.jpg
Journalister och informatörer kan hitta information och material som är speciellt utformat för dem i presshörnan (illustrationer, logga, presentationshäfte, etc.)
Wikiboo Personliga verktyg