Wikimini:Om

Från Wikimini, encyclopedin för barn
Version från den 26 september 2013 kl. 09.43 av Raven (Diskussion | bidrag)
Hoppa till: navigering, sök
Bg-pin.gif Den här sidan har framför allt blivit skriven för vuxna. Om du föredrar det, kan du gå till presentationen för barn och ungdomar.

Wikiminis logga

Väl förankrad inom tanken av aktiv pedagogik, är den centrala idéen i Wikimini att underlätta barns fulla deltagande i sin uppbyggnad. Dessa barn, som intreserar sig för så många saker utan att få tillräckligt med tillfällen för att delge sina kunskaper. Att bli informationsproducenter innebär för dem det bästa sättet att även bli kritiska konsumenter av det som de upptäcker, varje dag, i media och på webben i synnerhet.

Det viktigaste i korthet

Lanserat den första oktober, 2008, Wikimini är en encyklopedi för barn där alla artiklar är skrivna av barn och ungdomar mellan 8 och 15 år ungefär. Grunden inom wiki-teknologi innebär att alla sidor i encyklopedin fritt kan kompletteras och förbättras  av sina läsare, bara de i sin tur är  identifierade.


Ungdomar världen över träffas här och delger varandra lite av sin vetenskap och sin kultur, och bygger tillsammans upp en encyklopedi som ärfri och gratis och där alla kan deltaga.

De som är äldre kan, på sitt sätt, också involvera sig i projektet, med att läsa, rätta och rentav komplettera, i mindre omsträckning, bidragen från deras yngre skribenter.

Wikimini innebär självklart en intressant informationskälla som är anpassad för de yngre läsarna. Men det största intresset för webbplatsen ligger framförallt och över allt i det aktiva deltagandet från barn i sin uppbyggnad. Det krävs inte heller någon speciell utbildning för att använda Wikimini. Alla funktioner har förenklats och utvecklats för att vara lättförståeliga för barn från åtta år !

Till slut, Wikimini är ett projekt som är icke-inkomstgivande, opolitiskt och icke-konfessionellt, gratis och utan reklamannonser.


Vad är Wikimini?

En encyklopedi för barn och ungdomar

Wikimini kan i grunden bli förstådd som en tomt uppslagsverk där alla sidor behövs redigeras. Författarna till uppslagsverket är de barn och ungdomar som genom att lägga samman sin kunskap och sin kompetens, skapar nya artiklar eller förbättrar de som redan finns.

Barnen och ungdomarna samarbetar för att skriva artiklar.
Wikiminis deltagare, det vill säga alla personer som redigerar artiklar och bidrar till att förbättre uppslagsverket, kallas för wikiminauter.

En uppfinning som uppmuntrar samarbete

Ofta är de nyskapade artiklarna i Wikimini inte längre än en ett kort stycke, har inga bilder och saknar mycket information. Tack vare Wikimini kan framtida läsare komplettera artiklarna, förbättra dem och till och med rätta deml. Det är också principen med wiki-teknologin som Wikimini grundar sig på. Varje artikel som en Wikiminaut skapar kan snabbt och enkelt ändras av andra registrerade användare.


Skriva en artikel i encyklopedin Wikimini
Det behövs ingen speciell teknik eller ingen specifik programvara måste laddas ned på datorn för att kunna använda Wikimini. En fungerande uppkoppling och en internetnavigatör räcker och det är det enda som behövs för att barn från världens alla hörn ska kunna konstruera sin egen encyklopedi tillsammans.


För att skriva i Wikimini behövs det skapas ett användarkonto.

Ett stimulerande verktyg för olika lärstilar

Wikimini vill vara en pedagogiskt verktyg, lättsamt och behagligt att använda, som tillåter barn och ungdomar att involvera sig  i ett konkret och enastående projekt som värdesätter dem.

Bg-pin.gif Möjligheterna att använda ett sådan verktyg inom pedagogiken är många, och här följer en kort och sammanfattad presentation. För en mer utvecklad presentation, gå till sidorna som är tillägnade pedagoger.

Under tiden som barnet eller tonåringen redigerar artiklar av "vetenskaplig" natur, inom ämnen som intressera dem, stimuleras även deras skrivprocess. De blir tvungna att söka information, att sammanfatta essentiella idéer och att omformulera dessa till en strukturerad och redigerad artikeltext. Det gör att de kommer att kontrollera sin källor och att de kommer behöva att vara källkritiska, precis som de är när de läser andra Wikiminauters bidrag.

Samarbetet, hjälpen sinsemellan, att acceptera kritik, överlämning av arbetet, artigheten, toleransen och respekten för vissa regler är i lika hög grad dimensioner som blir meningsfulla i ett samarbetsprojekt som Wikimini. Kommunikationen är speciellt betonad och framhävd i och med att varje skapad artikel har en enskild diskussionssida som hör till.


Globe terrestre
Il va sans dire que le large public de destinataires constitue pour le rédacteur de Wikimini une source de motivation supplémentaire. Il est en effet plus intéressant de partager ses connaissances sur la fabrication des cerfs-volants avec la planète entière plutôt que de rédiger quelques lignes à la seule intention de son enseignant!


Finalement, Wikimini n'est autre qu'un lieu de partage de connaissances et devrait éveiller la curiosité de ses utilisateurs sur tous les sujets que recouvre l'ensemble de la connaissance humaine.

Un modèle qui s'inspire de Wikipédia

Les lecteurs les plus alertes auront sans doute perçu la ressemblance de Wikimini avec "Wikipédia", sa grande sœur encyclopédique qui constitue sans nul doute le wiki le plus célèbre et l'un des sites les plus visités au monde. Mall:Citation

Au niveau technique, Wikimini s’est construit sur la même application web développée à l’origine pour "Wikipédia". Le recours au puissant moteur de wiki "Mediawiki" offre à Wikimini une technologie robuste et largement éprouvée tout en lui assurant des performances accrues. Toutefois, Wikimini a dû subir des modifications relativement importantes pour répondre aux besoins particuliers du projet et surtout s'adapter à son public-cible. Pour un aperçu plus complet de ces adaptations, le lecteur intéressé se référera au descriptif détaillé de Wikimini.

Qui utilise Wikimini?

Les enfants et les adolescents

Wikimini est un outil pédagogique d'abord imaginé et conçu pour des enfants et des adolescents âgés d'environ huit à treize ans. Ils sont les auteurs de la plupart des articles et le contenu de l'encyclopédie est adapté à leur âge.

Si Wikimini se prête volontiers à un usage scolaire, son utilisation ne se cantonne pas à la salle de classe. Bien au contraire! Tous les enfants et les adolescents peuvent contribuer à l'encyclopédie, que ce soit derrière un pupitre ou depuis leur lieu de domicile habituel.

Les enseignants, parents et autres adultes

La présence des adultes, si elle doit rester discrète, est indispensable sur Wikimini! Ainsi, enseignants, parents, frères et sœurs, grands-parents, amis et toutes autres personnes sensibilisées au projet sont cordialement invitées à y créer un compte et soutenir les enfants dans leur entreprise.
<div align="right">RTENOTITLE&nbsp;Comment contribuer à Wikimini en tant qu'adulte?</div>
=== Accessibilité de Wikimini aux personnes déficientes ===

Le site Internet Wikimini a été développé selon les standards et règles d’accessibilité édités par le W3C (World Wide Web Consortium) afin de garantir que tout visiteur puisse le consulter dans de bonnes conditions quel que soit son équipement informatique (matériel, logiciel, connexion à Internet) ou ses aptitudes physiques.

Plus d'informations sur l'accessibilité de Wikimini, notamment pour les personnes déficientes, peuvent être consultées sur la page idoine.

Qui a créé Wikimini&nbsp;?

Le projet Wikimini a été initié par un petit groupe d'enseignants suisses et belges. Son responsable&nbsp;, instigateur du projet, en est le concepteur initial et l'actuel responsable.

Depuis la création de Wikimini, plusieurs adultes bénévoles, avec des compétences diverses, se sont joints au projet pour accompagner son développement et participer à son évolution. Wikimini n'aurait enfin ni de sens ni de raison d'être sans les contributions de tous ses utilisateurs. C'est en effet grâce aux efforts conjugués de tous les wikiminautes, quel que soit leur âge, que le projet grandit et s'améliore de jour en jour. L'encyclopédie leur appartient donc plus qu'à n'importe qui d'autre&nbsp;!

Contact

Laurent Jauquier<br>E-mail&nbsp;: info-fr@wikimini.org

Presse et médias

Wikiboo06 128x128.jpg
Journalistes et éditeurs de contenus trouveront des informations et du matériel qui leur sont spécialement destinés dans l'espace presse (illustrations, logos, dossier de présentation, etc.)<br>
Wikiboo Personliga verktyg