Hjälp:Pedagoger/Introduktion

Från Wikimini, encyclopedin för barn
Hoppa till: navigering, sök
Även om Wikimini inte bara riktar sig till skolsammanhang så blev den i första hand uttänkt av lärare och för lärare.

Se exemplet i serieform
Se exemplet i serieform

Ett meningsfullt lärande

Resultaten av elevernas skolarbete hamnar lätt i minnets töcken eller glöms bort bland tummade sidor i gamla skrivhäften. Men tänk tillbaka på det tryckeri som tillhörde herr Célestin Freinet !

Freinet med sin klass, omkring 1930

Föreslå era elever att de ska dela sina kunskaper genom att delta i ett samarbetsprojekt i formen av ett uppslagsverk online där skolor från Sverige och andra svensktalande skolor deltar.

Eleverna fullföljer på det här sättet en konkret och egen målsättning och ger sig i kast med ett projekt som värdesätter och stimulerar deras inlärningsprocess... utan att de ens behöver smutsa ned fingrarna ! Här kan var och en skapa artiklar och förändra de som redan finns. Det är inget behov att artiklarna är perfekta eller avslutade för att få bli publicerade. De blir istället snabbt förbättrade av sina framtida läsare !

Hur använda Wikimini i skolan ?

Ge era elever uppgiften att skapa en ny artikel inom det ämne som ni studerar eller föreslå att de förbättrar redan existerande artiklar. Att lägga till ett komma, ett ord, en mening eller ett stycke i en artikel, bara det, är att deltaga !

Varje artikel i Wikimini har en historik där du kan se arbetsprocessen och hur den utvecklas, vad som har blivit skrivet, av vem och vid vilket tidpunkt.

Bestäm om det ska vara ett grupparbete eller om varje elev är ansvarig för en egen artikel.

Wikimini i datasalen
Wikimini på datorn längst ned i klassrummet
Wikimini hemma
I datasalen redigerar vi, två och två, artiklar som handlar om olika kejsare och romerska senatorer. När vi är klara, kan vi skriva eller lägga till i en artikel som vi valt själva. På vår gamla Mac längst bak i klassrummet avlöser vi varandra, när det finns ledig tid, för att lägga till i artikeln om globalisering som vi började med vid skolstarten. Som ett alternativ till den vanliga redovisningen har läraren gett oss valet att redigera en artikel om en vulkan vi valt själva, på villkor att den artikeln inte redan finns i Wikimini eller att artikeln är mycket kort.

Det finns verkligen tusen sätt att få era elever att deltaga i Wikimini !

När använda Wikimini i skolan ?

En elev
Om ni tänker er ett långsträckt arbete i Wikimini kan era elever skriva ett utkast till en artikel i början av projektet (genom att dela sina förkunskaper med varandra) och sedan utveckla artikeln allt efter att de fördjupar sina kunskaper. Men du kan också spara skrivandet av artikeln till slutet av projektet, som en enkel sammanfattning eller till i med i formen av en utvärdering.

Det är också möjligt att föreslå er elever att bidraga i Wikimini då och då, och mindre strukturerat, till exempel i formen av en skrivhörna dit eleverna kan bege sig fritt när de har tid över.

På varje användares personliga sida i Wikimini, finns en länk där du kan se alla dina bidrag. Du kan alltså se hela tiden vad varje elev lägger till eller ändrar i Wikimini.

Var använda Wikimini i skolan ?

Hemma
Wikimini kan syfta till både att användas i klassrummet som att vara en hemaktivitet.

Och om du inte vill integrera Wikimini i din undervisning, bara berätta om den för dina elever ! De kan prova webbplatsen själva och berätta för dig vad de tycker om den ! [-sMiLeY-]

Varför använda Wikimini i skolan?

Wikimini ger dig möjlighet att använda internet intelligent och nydanande med dina elever (utöver att bara söka information !)

Du kan integera den på olika sätt i din planering och använda den i praktiskt taget alla skolämnen, eller som en enkel skrivuppgift.

Att skriva eller ändra en artikel i Wikimini är enklare än att skicka ett mejl ! Wikimini behöver ingen specifik programvara och att bli förtrogen med webbplatsen går snabbt och av sig självt.

Föreslå era elever att bidraga till encyklopedin :

 • Wikimini är ett originellt och motiverande projekt för din klass ;
 • som värdesätter elevernas kunskapsinhämtning ;
 • som kan vara en länk mellan skolan och hemmet ;
 • som utvecklar kritiskt tänkande ;
 • som uppmuntrar till samarbete ;
 • som är enkel att använda ;
 • utan reklam ;
 • och är gratis .

Men dessutom :

 • Wikimini gör inlärningsprocessen meningsfull genom att deras kunskaper värdesätts ;
 • kunskap utifrån (som inhämtats utanför skolan) får lika stort värde som de kunskaper som lärs i skolan ;
 • eftersom att alla områden täcks får varje personlighet en möjlighet att deltaga, med vilka intresseområden som helst ;
 • den stimulerar elevens skrivprocess, att sammanfatta, strukturera och omformulera sina idéer för att kommunicera i skrift ;
 • den tillhandahåller en oräknelig mängd artiklar inom alla kunskapsområden och skrivna med ett språk anpassat efter ålder ;
 • den uppmuntrar till kritiskt tänkande genom att eleven utvärderar en annan WIkiminauts bidrag för att eventuellt ändra eller utveckla det ;
 • den integrerar till ett samhälle som grundar sig på samarbete, ömsesidig respekt och acceptans av kritik ;
 • den uppmanar sina Wikiminauter till att fullända sina kunskaper, ifrågasätta, söka information och att dokumentera sina kunskaper ;
 • den tillåter en aktiv inlärningsprocess, samtidigt som det är roligt.


Wikiboo Personliga verktyg