Wikimini:Om

Från Wikimini, encyclopedin för barn
Hoppa till: navigering, sök
Bg-pin.gif Den här sidan har framför allt blivit skriven för vuxna. Om du föredrar det, kan du gå till presentationen för barn och ungdomar.

Wikiminis logga

Väl förankrad inom tanken av aktiv pedagogik, är den centrala idén i Wikimini att underlätta barns fulla deltagande i sin uppbyggnad. Dessa barn, som intresserar sig för så många saker utan att få tillräckligt med tillfällen för att delge sina kunskaper. Att bli informationsproducenter innebär för dem det bästa sättet att även bli kritiska konsumenter av det som de upptäcker, varje dag, i media och på webben i synnerhet.

Det viktigaste i korthet

Lanserat den första oktober 2008, är Wikimini en encyklopedi för barn där alla artiklar är skrivna av barn och ungdomar från 8 till 15 år ungefär. Grunden inom wiki-teknologi innebär att alla sidor i encyklopedin fritt kan kompletteras och förbättras  av sina läsare, bara de i sin tur är  identifierade.


Ungdomar världen över träffas här och delger varandra lite av sin vetenskap och sin kultur, och bygger tillsammans upp en encyklopedi som är fri och gratis och där alla kan deltaga.

De som är äldre kan på sitt sätt också involvera sig i projektet genom att, i mindre utsträckning, läsa, rätta och rentav komplettera bidragen från de yngre skribenterna.

Wikimini innebär självklart en intressant informationskälla som är anpassad för de yngre läsarna. Men det största intresset för webbplatsen ligger framförallt och över allt i det aktiva deltagandet från barn i sin uppbyggnad. Det krävs inte heller någon speciell utbildning för att använda Wikimini. Alla funktioner har förenklats och utvecklats för att vara lättförståeliga för barn från åtta år !

Till slut, Wikimini är ett projekt som är icke-inkomstgivande, opolitiskt och icke-konfessionellt, gratis och utan reklamannonser.


Vad är Wikimini?

En encyklopedi för barn och ungdomar

Wikimini kan i grunden bli förstådd som en tomt uppslagsverk där alla sidor behövs redigeras. Författarna till uppslagsverket är de barn och ungdomar som genom att lägga samman sin kunskap och sin kompetens, skapar nya artiklar eller förbättrar de som redan finns.

Barnen och ungdomarna samarbetar för att skriva artiklar.
Wikiminis deltagare, det vill säga alla personer som redigerar artiklar och bidrar till att förbättre uppslagsverket, kallas för wikiminauter.

En uppfinning som uppmuntrar samarbete

Ofta är de nyskapade artiklarna i Wikimini inte längre än ett kort stycke, har inga bilder och saknar mycket information. Tack vare Wikimini kan framtida läsare komplettera artiklarna, förbättra dem och till och med rätta deml. Det är också principen med wiki-teknologin som Wikimini grundar sig på. Varje artikel som en Wikiminaut skapar kan snabbt och enkelt ändras av andra registrerade användare.


Skriva en artikel i encyklopedin Wikimini
Det behövs ingen speciell teknik eller ingen specifik programvara måste laddas ned på datorn för att kunna använda Wikimini. En fungerande uppkoppling och en internetnavigatör räcker och det är det enda som behövs för att barn från världens alla hörn ska kunna konstruera sin egen encyklopedi tillsammans.


För att skriva i Wikimini behövs det skapas ett användarkonto.

Ett stimulerande verktyg för olika lärstilar

Wikimini vill vara en pedagogiskt verktyg, lättsamt och behagligt att använda, som tillåter barn och ungdomar att involvera sig  i ett konkret och enastående projekt som värdesätter dem.

Bg-pin.gif Möjligheterna att använda ett sådan verktyg inom pedagogiken är många, och här följer en kort och sammanfattad presentation. För en mer utvecklad presentation, gå till sidorna som är tillägnade pedagoger.

Under tiden som barnet eller tonåringen redigerar artiklar av "vetenskaplig" natur, inom ämnen som intresserar dem, stimuleras även deras skrivprocess. De blir tvungna att söka information, att sammanfatta essentiella idéer och att omformulera dessa till en strukturerad och redigerad artikeltext. Det gör att de kommer att kontrollera sin källor och att de kommer behöva att vara källkritiska, precis som de är när de läser andra Wikiminauters bidrag.

Samarbetet, hjälpen sinsemellan, att acceptera kritik, överlämning av arbetet, artigheten, toleransen och respekten för vissa regler är i lika hög grad dimensioner som blir meningsfulla i ett samarbetsprojekt som Wikimini. Kommunikationen är speciellt betonad och framhävd i och med att varje skapad artikel har en enskild diskussionssida som hör till.


Globe terrestre
Det behövs inte nämnas att en extra, motiverande drivkraft för redaktörerna är den stora skaran av mottagare till det som redigeras i Wikimini. Det är asolut mycket mer spännande att dela sina kunskaper om  att tillverka flygande drakar med hela planeten jämfört med att bara skriva för sin lärare!


Slutligen, Wikimini är inget annat än ett ställe där du delar med dig av din kunskap och borde väcka nyfikenhet hos sina användare för alla ämnen som tillsammans täcker det mänskliga vetandet.

En modell som inspireras av Wikipedia

De uppmärksamma läsarna har säkert redan märkt likheten mellan Wikimini och "Wikipedia", sin större encyklopediska syster som är den mest kända wikin och utan tvekan en av de mest besökta webbplatserna i världen.
Wikipedia är en samarbetsencyklopedi online, universell och flerspråkig som fungerar med hjälp av wiki-principen att alla kan lägga till och förbättra den

Sett ur tekniskt perspektiv grundar sig Wikimini på samma webbapplikation som "Wikipedia" har som grund. Tillgången till den kraftfulla wikiprogramvaran "Mediawiki" ger Wikimini en robust och välbeprövad teknologi samtidigt som det ger en utökad prestanda. Wikimini har emellertid måsta undergå relativt stora förändringar för att bättre anpassas efter projektets särskilda behov och framförallt anpassas efter sin målgrupp. För en mer detaljerad redogörelse över dessa förändringar, hänvisas den intresserade läsaren till detaljerad beskrivning av Wikimini.

Vem använder Wikimini?

Barnen och ungdomarna

Wikimini är ett pedagogiskt redskap först och främst uttänkt och utformad för barn och ungdomar mellan cirka 8-13 år. De är författare till de flesta artiklar och uppslagsverkets innehåll är anpassat till deras ålder.

Även om Wikimini tjänstvilligt passar till att användas i skolan behöver inte användningen stanna i klassrummet. Raka motsatsen! Alla barn och ungdomar kan bidra till encyklopedin, lika bra som bakom skolbänken, som hemma vid skrivbordet.

Pedagoger, föräldrar och andra vuxna

De vuxnas närvaro i Wikimini är ovärdelig, även om den bör vara diskret! Därför är pedagoger, lärare, föräldrar, bröder och systrar, mor- och farföräldrar, vänner och alla andra personer som är medvetna om projektet varmt välkomna att skapa ett konto här och stödja barnen i deras företag.

Tillgängligheten i Wikimini för personer med funktionshinder

Internetwebbplatsen Wikimini har blivit utvecklad enligt de standards och regler för tillgänglighet bestämda av  W3C (World Wide Web Consortium) med målet att alla besökare ska kunna konsultera uppslagsverket med gott resultat oberoende av vilken dator (utrustning, mjukvara, uppkoppling till internet) och oberoende av fysiska funktionshinder.

För mer information om tillgängligheten i Wikimini, bland annat för personer med funktionshinder, kan du läsa på sidan om tillgänglighet.

Vem har skapat Wikimini

Projektet Wikimini var till en början initierat av en liten grupp av schweiziska och belgiska lärare. Deras ansvarige, projektets initiativtagare, är en av de första idégivarna och är fortfarande den ytterst ansvarige.

Sedan tillblivandet av Wikimini har många ideella vuxna, med olika kompetenser, anslutit sig till projektet för att bidra till arbetet och fortsätta utvecklingen av webbplatsen. Wikimini har dock varken mening eller en orsak att finnas vore det inte för alla bidrag från alla sina användare. Det är verkligen tack vare de gemensamma ansträngningar från alla wikiminauter, gammal som ung, som projektet växer och förbättras dag för dag. Encyklopedin tillhör dem mer än någon annan!

Kontakt

För frågor, maila info@wikimedia.se.

Press och media

Wikiboo06 128x128.jpg
Journalister och informatörer kan hitta information och material som är speciellt utformat för dem i presshörnan (illustrationer, logga, presentationshäfte, etc.)
Wikiboo Personliga verktyg