Hjälp:Verktygslåda

Från Wikimini, encyclopedin för barn
Hoppa till: navigering, sök

 Verktygslåda Den här verktygslådan syns när du ändrar eller skapar en sida.

Detaljer

BESKRIVNING AV FUNKTIONER
Ikon Funktion
AnnulerRefaire Ta bort eller gör om den senaste ändringen.
Image Lägg in en bild från Wikiminis bildarkiv. Du kan lägga till bilder till bildarkivet här.
Tableau Skapa en tabell.
Créer un lienSupprimer un lien Skapa en länk till en annan artikel eller webbsida / ta bort länken.
Wikitexte Formen wikitext (för de användare som kan wikisyntax).
Caractères spéciaux Lägg in symboler och specialtecken.
Smiley Lägg in smileys (går bara att använda på diskussionsidor).
Travail scolaire Artikel "under arbete" (skolprojekt).
Bandeaux spéciaux Lägg in en textbubbla
Format

Om du delar in din artikel i flera delar, så lägg till en  rubrik:nivå 1 till varje del. Om du delar en artikeldel i stycken, så lägg till en rubrik:nivå 2 till styckena. 

GrasItaliqueSoulignéBarré Gör texten fet, lutande, understruken eller överstruken.
IndiceExposant  index / upphöjt till
Liste numérotéeListe à puces Skapa numrerade listor eller en punktlista.
Effacer le format Radera formatet på den valda texten.

 

RTENOTITLEÅtervänd till Hjälpsidan

Wikiboo Personliga verktyg