Hjälp:Wikisyntax

Från Wikimini, encyclopedin för barn
Hoppa till: navigering, sök

Formen wikitext är ett alternativ till det vanliga redigeringsformatet (med äldre webbläsare är det det enda möjliga redigeringsformatet).

Den här sidan beskriver hur du kan använda wikisyntax, som behövs när du ska ändra en artikel i formen wikitext.

Lägga till rubriker

Rubrikerna till olika delar av artikeln måste inte vara fet, lutande eller understruken. Se här hur du kan skapa dem :

 • Rubriker till ett artikelstycke :
  == Rubrik ==
 • Underrubrik till ett artikelstycke :
  === Underrubrik ===

Kommentar : Det är inte nödvändigt att redigera huvudrubriken till artikeln. Wikimini gör det automatiskt.

Skapa en lista

Med hjälp av * et #, kan du skapa numrerade listor eller onumrerade listor.

Syntax Ger det här

Enkel lista

* Del
* Annan del
** Underdel
* Slutdel

 • Del
 • Annan del
  • Underdel
 • Slutdel

Numrerad

# Del 1
# Del 2
## Underdel 1
# Del 3

 1. Del 1
 2. Del 2
  1. Underdel 1
 3. Del 3

Det är möjligt att kombinera de två symbolerna för att göra en lista.

# Rubrik I
#* Underrubrik A
#* Underrubrik B
# Rubrik II

 1. Rubrik I
  • Underrubrik A
  • Underrubrik B
 2. Rubrik II

Påverka formen på texten

Det är möjligt att göra texten fet, lutande, ... le texte pour mettre en valeur les informations d'un texte, ou pour écrire le titre d'une œuvre selon les conventions (par exemple, un titre de film doit être en italique).

Syntax Ger detta

'''Fet'''
''lutande''
'''''Båda två'''''

Fet
Lutande
Båda två

<font color="#FF000">Text</font>

Text

<small>Text</small>
<big>Text</big>
<u>Text</u>
<s>Text</s>

Text
Text
Text
Text

Index<sub>2</sub>
Upphöjt till<sup>3</sup>

Index2
Upphöjt3

Skapa en länk

Tänk på att skriva stor bokstav: att skriva [[europa]] kommer att ge europa och inte Europa.

Interna länkar

Interna länkar är de länkar som kopplar ihop artiklar inom encyklopedin.

[[Artikelnamn]]

eller

[[Artikelnamn|Länknamn]]

Externa länkar

Externa länkar är de hyperlänk som kopplar till andra webbsidor än Wikimini.

[URL-adressen Länknamn]

Anteckningar i slutet av sidan

En not eller referens är den information som finns i slutet av artikeln och som man kommer till genom att klicka på upphöjda små nummer i texten. Det kan vara hänvisningar till faktakällan, till exempel.

Nothänvisning <ref>nottexten</ref>

Kommentar : För att förenkla så använder vi oss nästan inte av nothänvisningar i Wikimini. Fotnoter och referenser kan man lägga till i slutet av sidan, men utan att skapa en direktkoppling från det upphöjda numret och fotnoten.

Lägg in en bild

För att kunna lägga in en bild i en Wikiminiartikel måste den först vara importerad till Wikimini.

Förvalt läge, bilden lägger sig till höger om texten och har storleken 180 pixels.

För att lägga in en bild så räcker det att skriva :

[[Bild:Bildens namn|thumb|Bildtext]]

Där :

 • Bildens namn ska bytas ut till bildens namn.
 • Bildtext är texten som beskriver bilden (En röd räv, till exempel)

Valmöjligheter: Man har även möjligheten att bestämma bildens storlek och placeringen på sidan, som nedan :

[[Bild:Bildens namn|thumb|100px|left|Bildtext]]

Där :

 • 100px är storleken
 • left är vänsterplacering (man använder center och right för att sätta bilden i mitten respektive till höger)

Använda en mall

I Wikimini har det skapats mallar för kunna göra om samma sak på flera sidor. För att använda dem måste du lägga in dem på sidan genom att använda den här syntaxformen :

{{Mallens namn}}

Syntax:

{{Kommentar|Din text}}

Ger det här:

Bg-pin.gif Här ett exempel på en text som använder den här mallen. Om du önskar använda mallen i dina artiklar så räcker det med att kopiera koden i den gula rutan hör nedan och byta ut "Din text" till din egen text.

Syntax:

{{Citat|Din text}}
Ger det här:
Här ett exempel på en text som använder den här mallen. Om du önskar använda mallen i dina artiklar så räcker det med att kopiera koden i den gula rutan hör nedan och byta ut "Din text" till din egen text.

Kommentar : För att förenkla all redigering av innehållet är det inte önskvärt att mallar används inne i texten i Wikimini. I princip är de enda undantagen som tillåts « textrutor » som kan läggas in direkt av redigeraren via verktygslådan, såsom « pratbubbla » Fckeditor-bandeau.gif eller den som signalerar ett skolprojektFckeditor-cone.gif, och de två mallar som handlar om innehållsförteckning : Mall:Innehållsförteckning och Mall:Andra betydelser.

Omdirigering

En omdirigering är en sida som automatiskt skickar besökaren till en annan sida.

Exempel :

EinsteinAlbert Einstein

(« Einstein är en omdirigering till « Albert Einstein ». Om du kommer till den första, omdirigeras du automatiskt till den andra.)

Skapa en omdirigering :

För att skapa en omdirigering räcker det med att placera följande syntax på sidan som ska omdirigera :

#OMDIRIGERING [[Målartikelnamnet]]

Kommentar : Wikimini behåller bara omdirigeringssidor som underlättar när man använder alfabetiskt register. Det är, till exempel, normalt att behålla omdirigeringssidan « Einstein », om läsarna letar i det alfabetiska registret efter artikeln « Albert Einstein » under bokstaven « E ». På samma sätt är det normalt att behålla en omdirigeringssida i fall där samma ämne kan omnämnas på flera sätt (ex : « Malaria ⇒ Paludisme »). Men det är onödigt att behålla omdirigeringssidor med felstavade rubriker (ex : « Girraf ») eller ovanliga former (ex : « Girafferna » istället för « Giraff »). Med andra ord, en omdirigeringssida måste vara logisk och användbar i det alfabetiska registret.

Skapa en tabell

Syntax:

{| width="100%" border="1"
|-
| NAMN 
| FUNKTION
|-
| Wikibooläraren 
| Läraren i Wikimini
|-
| Wikiboodetektiven 
| Som söker efter artiklar
|-
| Wikiboopolisen 
| Lyssnar på klagomål
|}

Ger det här:

NAMN FUNKTION
Wikibooläraren Läraren i Wikimini
Wikiboodetektiven Som söker efter artiklar
Wikiboopolisen Lyssnar på klagomål

Magic Words

Här är de mest väsentliga Magic words och hur de används. De uppdateras automatiskt av servern :

Syntax Ger det här
För datum

{{CURRENTDAY}}
{{CURRENTDAYNAME}}
{{CURRENTMONTH}}
{{CURRENTMONTHNAME}}
{{CURRENTWEEK}}
{{CURRENTYEAR}}
{{CURRENTTIME}}
{{CURRENTHOUR}}

12 (dag i månaden)
fredag (dagens namn)
04 (månadsnummer)
april (månadsnamn)
15 (veckonummer)
2024 (år)
17.30 (timmar och minuter)
17 (timme)

Sidan (eller Användare:Stef48/Utkast används för att ge det här)

{{PAGENAME}}
{{SUBPAGENAME}}
{{BASEPAGENAME}}
{{NAMESPACE}}
{{FULLPAGENAME}}
{{TALKPAGENAME}}

Stef48/Utkast
Utkast
Användare:Stef48
Användare
Användare:Stef48/Utkast
Diskussion Användare:Stef48/Utkast

Annat

__NOTOC__
__TOC__
__NOEDITSECTION__
 

Ingen sammanfattning
Sammanfattning här
Ändra inte sektionerna (förbjudet i artiklarna)Wikiboo Personliga verktyg