Hjälp:Wikitekniker

Från Wikimini, encyclopedin för barn
Hoppa till: navigering, sök

Den här sidan samlar olika instruktioner som är användbara för wikitekniker.

Introduktion

Wikiteknikerna är erfarna användare som hjälper andra användare i Wikimini att genomföra vissa tekniska specialmanövrar som att  :

 • radera sidor
 • blockera användare
 • skydda sidor
 • slå samman sidor

De assisterar även wikimodos med att sköta om webbplatsen.

Radera sidor

När?

En generell regel är att en artikel inte ska raderas om den inte har en felskriven titel (till exempel : « Giraffen » istället för « Giraff » – se sidan Wikimini:Ny artikel för regler som handlar om titlar).

Men innan man raderar en sådan artikel bör wikiteknikern tänka över om det inte går att göra på ett annat sätt för att behålla/spara innehållet, som till exempel:

 • ge artikeln en liknande titel som följer konventionerna (ex : « Giraffen » → « Giraff »)
 • slå samman artikeln med en redan existerande artikel som handlar om samma ämne
 • ge artikeln en annan titel som bättre passar till innehållet i artikeln.
 • stycka upp (dela) artikeln i flera artiklar genom att använda specialfunktionen « Duplicera en sida » (ex : « Växterna i min trädgård » → « Mynta », « Lavendel », « Hallonsnår », etc.)
Kommentar : Om en artikel måste tas bort utan att man kan bevara artikelns innehåll, då är det viktigt att man skickar en kopia av texten till sin skribent och samtidigt förklarar snällt varför man gör det.

Den generella idéen är att inte förstöra värdefullt innehåll och, framförallt, att försöka värdesätta allt material som kommer in, speciellt från nya wikiminauter.

Om en artikel skapas utan innehåll (eller utan något värdefullt innehåll) men den har en korrekt titel, då ska wikiteknikerna inte ta bort den. Wikiminauten kan istället lägga in en pratbubbla som finns i verktygslådan Fckeditor-bandeau.gif där artikeln kort introduceras, kanske följt av kommentaren « Att utöka... ».

Speciella fall : De artiklar som handlar om ämnen som är allmänt ansedda som anstötliga och chockerande för barn. (ex : pornografiskt innehålll) bör självklart raderas oberoende av rätt titel eller deras innehåll.

Hur?

 1. Gå till artikeln som ska tas bort
 2. Klicka på länken « Radera » i menyn « VAd du kan göra »
 3. Skriv orsaken till raderingen och klicka sedan på knappen « Radera sidan »
Rekommendation: Innan du raderar sidan kontrollera först att ingen annan artikel länkar till den du ska ta bort (funktion « Vad som länkar hit » i menyn « Verktygslådan »). Om så är fallet, är det att föredra att först ändra de länkarna ( till exempel genom att koppla dem till en annan artikel).

Blockera användare

När?

Det är möjligt att blockera en användare om denne uppträder olämpligt på webbplatsen. Den användaren kan inte längre skriva något på webbplatsen. Längden på blockeringen bestäms av wikiteknikern.

I princip är blockering av en användare den sista anhalten, efter andra åtgärder. Wikiteknikerna, precis som wikimodos, bör arbeta för att ha en dialog med eventuella trubbelmakare.

Hur?

För att blockera en användare ska du gå till väga på det här sättet :

 1. Gå till den personlig sidan som tillhör användaren i fråga
 2. Klicka på länken « Blockera användare » i menyn« Verktygslåda »
 3. Välj längd på blockeringen och förklara orsaken

Det är generellt tillrådligt att klicka i bägge valmöjligheterna för att förhindra uppkomsten av nya konton och för en blockering av användarens IP-adress.

Skydda sidor

När?

Att utöka...

Hur?

Att utöka...

Slå samman två artiklar och deras historik

När?

Det är möjligt att slå samman två artiklar när de handlar om precis samma ämne, men med olika titlar (dubbletter).

Man väljer att slå samman bara i de fall där båda artiklar innehåller nyttig information som kompletterar den andra artikeln. I det motsatta fallet kan man radera en av artiklarna (vanligtvis den senast tillkomna artikeln och den med minst anpassad titel. Om man tar bort en artikel är det önskvärt att förvarna författaren och att lämna en kopia av texten till denne, samt att bjuda in författaren till att komplettera den återstående artikeln.

Hur?

Du önskar att slå samman två sidor P1 (gammal titel) och P2 (titel jag vill behålla) likaså som deras historik till en och samma slutgiltig sida.

Här följer de olika stegen :

 1. Förena texterna för att skapa en enda text med ett sammanhängande innehåll
 2. Kopiera och publicera den texten i både P1 och i P2 (så att sidorna är identiska)
 3. Ge P1 namnet P2 (acceptera att radera p2)
 4. Radera P2 (för nästa steg)
 5. Återställ P2 (alla versionerna)
 6. Radera P1 (som nu är en omdirigeringssida) om du inte anser att titeln är nödvändig i registret.

Den slutgiltiga sidan bör nu heta titeln från sidan P2, det innehål som du har likställt i både P1 och P2 under steg 1, och en förenad historik från P1 och P2.

Stycka upp en artikel till två olika artiklar

När?

Om en artikel tar sig an för många olika ämnen är det möjligt att stycka den (dela) till två olika artiklar.

Konkret innebär manövern helt enkelt att duplicera artikeln.

Hur?

 1. Gå till artikeln som det handlar om
 2. Klicka på funktionen « Duplicera en sida » i menyn« Verktygslåda »
 3. Skriv in en titel för målsidan (den nya sidan som kommer att bli en exakt kopia av den duplicerade sidan)
 4. Klicka på knappen « Duplicera »

Nu har du alltså två identiska artiklar men med olika titlar. Nu är det bara att ändra artiklarna var för sig så att de fokuserar på två olika ämnen.

Se också

Wikiboo Personliga verktyg