Användarbidrag

Hoppa till: navigering, sök
Sök efter användarbidrag
 
 
     
 
   

  • 18 mars 2015 kl. 12.50 (skillnad | historik) . . (+284). . N Export(Skapade sidan med ' EXPORT Export är utförsel och försäljning av varor utanför ett lands gränser. Exporten påverkar bruttonationalprodukten positivt. Statistik över Sveriges export framst…')
  • 18 mars 2015 kl. 12.46 (skillnad | historik) . . (+158). . N Import(Skapade sidan med ' IMPORT Import är köp och införsel av varor över en tullgräns, exempelvis från ett annat land eller, som i Sveriges fall, från ett land utanför EU. ')
  • 18 mars 2015 kl. 12.45 (skillnad | historik) . . (+304). . Vatten(senaste)
  • 18 mars 2015 kl. 12.42 (skillnad | historik) . . (+364). . N Bergarter(Skapade sidan med ' BERGARTER Bergart är ett fast oorganiskt ämne. Den definieras av de mineraler som ingår, dess kemiska sammansättning samt på vilket sätt den har bildats. Man delar vanlig…') (senaste)
  • 18 mars 2015 kl. 12.40 (skillnad | historik) . . (+283). . N Region(Skapade sidan med ' REGION En regions storlek kan variera, allt från indelning av universum, världen ("terresta regioner") eller av en världsdel till ett mycket litet område, som köksregion. …') (senaste)
  • 18 mars 2015 kl. 12.39 (skillnad | historik) . . (+212). . N Rauk(Skapade sidan med ' RAUK En rauk är en av abrasion formad sten, ett geologiskt vittringsfenomen som bildas när relativt mjukare bergarter vid stränder eroderas av det omgivande havet och en hår…') (senaste)
  • 18 mars 2015 kl. 12.37 (skillnad | historik) . . (+249). . N Berg(Skapade sidan med ' BERG Ett berg är en geografisk plats som höjer sig över sin omgivning med en höjdvariation från några tiotal meter (dock ofta definierad som överstigande 600 meter) till…') (senaste)
  • 18 mars 2015 kl. 12.33 (skillnad | historik) . . (+146). . N Ravror(Skapade sidan med ' RÅVARA Råvara är en vara som utvunnits ur naturen men inte behandlats. Till råvaror räknas bland mycket annat skog, malm, ull och rågummi. ') (senaste)
  • 18 mars 2015 kl. 12.17 (skillnad | historik) . . (+213). . N Platåberg(Skapade sidan med ' PLATÅBERG Platåberg är ett berg med branta sidor och mer eller mindre horisontell överyta. Platåberg kallades tidigare taffelberg. Kända platåberg är Masadaklippan i I…') (senaste)
  • 18 mars 2015 kl. 12.14 (skillnad | historik) . . (+329). . N Insjö(Skapade sidan med ' INSJÖ En insjö eller bara sjö är en vattensamling som inte är en del av havet och inte heller ett vattendrag. Någon allmänt accepterad undre gräns för en sjös storlek…') (senaste)

Wikiboo Personliga verktyg