Ångmaskin

Från Wikimini, encyclopedin för barn
Hoppa till: navigering, sök

Ångmaskinen
Under 1600 och 1700 talet blev kol väldigt viktigt i Europa tack vare bättre levnadstandad. Där ville man göra en kraft maskin som gick på energi. På den här tiden var intresset stort av att hitta nya energi källor.
Den första personen som konstruerade en ångmaskin hette Thomas Newcome och han var engelsman. Thomas Newcome var en köpman och smed och hade många gruvkunskaper. Den första som byggde den svenska ångmaskinen hette Mårten Triewald. Mårten var amatörfysiker. Han var väldigt intresserad av tekniken så han begav sig till England för att studera på plats. Mårten Treiwald blev inspektör på stenkolsgruvor i Newcastle. Senare deltog han i många byggen av Newcome Ångmaskiner. En av ångkraftens pionjärer var också en engelsman som hette Samuel Owen. Han flyttade till Sverige i början av 1800 talet. Han tillverkade ångmaskiner i Kungsholmen i Stockholm. Samuel Owen kom hit till Sverige för att bygga fyra nya ångmaskiner som Abraham Niclas Edelcrantz hade köpt från England. Det gick så bra för Samuel Owen så Abraham Niclas Edelcrantz lyckades övertala honom två år senare att komma tillbaka och göra en femte ångmaskin. Owen stannade i Stockholm och skötta en projektanställning av Bergsunds gjuteri till 1809. Senare sa han upp sig och tog över Charles Apelquist gamla företagsverksamhet.Konstruktion
Maskinen var en S. K atomsfärisk ångmaskin som uppfanns utav Thomas Newcome. Den fungerade så att ånga, som kokade av från vattnet i pannan, steg upp till cylindern via en ventil. Pumpstängerna utanför husväggen var tunga nog att dra upp kolven i cylindern. Utrymmet under kolven fylldes då med ånga. Först kondenserades ångan mot cylinderväggen. Efter ett par sekunder var denna emellertid så varm, att kondensationen i stort sett upphörde. I detta läge stängdes ångventil, och kallt vatten sprutades i cylindern. Ångan där inne kondenserades då snabbt, och ett vacuum bildades under kolven. Trycket där kom att understiga atmosfärstrycket i omgivningen, varför detta, som även på verkade kolvens ovansida, nu förmådde pressa kolvens. Maskinen gjorde då ett arbetsslag. Då lyftes pumpstängerna och en volym vatten pumpades upp ur gruvan. I detta läge stoppades vatteninsprutningen, och ångventilen öppnades igen. Maskinen hade en cyliderdiameter (kolvdiameter) av 893 mm och arbetare.


http://www.tekniskamuseet.se/1/2014.html
http://www.tekniskamuseet.se/download/18.4d755928124885167d480002765/1362398355014/Maskinhallen_%C3%85ngmaskiner.pdf

            


Wikiboo Personliga verktyg