Ångmaskinen

Från Wikimini, encyclopedin för barn
Hoppa till: navigering, sök

Det finns tre stora uppfinnare förknippade med ångmaskinens tillkomst, de var alla verksamma vid slutet av 1600-talet. Det var den franska fysikern Denis Papin, Thomas Savery, Thomas Newcomen. Alla tre möttes någon gång under vistelser i London vilket innebar att det förmodligen inspirerades av varandra. 
Den första fungerande ångmaskinen uppfanns av engelsmannen Thomas Newcomen det var 1712. Till sin hjälp hade han sin kollega Thomas Savery. Savery hade själv jobbat med andra typer av ångmaskiner inte alls så bra som den de gjorde tillsammans. Den första arbetande ångmaskinen var stor och klumpig och var inte så effektiv.Ångmaskinen användes i huvudsak till att pumpa upp vatten ur gruvor. Pumparna drevs tidigare med hjälp av hästar. Den ångdriva pumpen hade god driftsäkerhet och var pålitlig. Därför installerades den i flera gruvor runt om England. Nackdelen med maskinen var dock desslåga verkningsgrad och mycket höga kolförbrukning. Under de kommande åren så gjordes omfattande förbättringsarbeten när det kom till tillverkningen och materialval som gjorde att bränsleförbrukningen sänktes med  20-30% kilo kol. Det slutliga stora utvecklingssteget av ångmaskinen gjordes av James Watts. Han gjorde i princip en helt ny ångmaskin, kolförbrukningen reducerades endast till ett par kilo i stället för 20 kilo kol per hk-timme.
Ångmaskinen var en succé. När det tunga manuella arbetet försvann, förändrades även industrierna. Ägarna insåg behovet av att ha kunniga arbetare, så fler fick lära sig läsa och skriva för att klara av de allt mer komplexa arbetsmomenten. Detta var starten på den industriella revolutionen. Ångmaskinen hjälpte till att låta människan resa runt jorden och påbörja den moderna världen.   
James Watts ångmaskin från 1859 byggd av D. Napier and Son (London) in 1859. Finns på tekniska museet i Madrid.

Källor:
http://www.tekniskamuseet.se/
http://sv.wikipedia.org/wiki/ÅF
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ångmaskin
http://www.muncyt.es/portal/site/MUNCYT/?lang_choosen=en
http://www.historia2.se/historia123/?p=537
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85ngmaskin

Wikiboo Personliga verktyg