Astma

Från Wikimini, encyclopedin för barn
Hoppa till: navigering, sök

 Astma Sjukdomen

 Astma är en sjukdom som gör så att man får svårt att andas. Astma är en sjukdom där attaker av trång luftpasage i förgreningar av luftrören (bronkerna) medför andningsbesvär. En astmaatack kan vara ganska lindrig och gå över av sig själv. Den kan också vara svår att kräva akut sjukvård.

Astma Allergier

Astma kan ha fler orsaker, allergi är det vanligaste. Astma kan då utlösas av till exempel hundar och katter. Det är vanligast att man har astma mot hundar och katter när man är barn men det brukar gå över.      

Andra Allergier

Många människor som inte är allergiska kan ändå vara väldikt känsliga mot tobaksrök,parfymer och vissa blomm dofter och liknande. Om de andas in sådant kan astma utlösas hos dem.
Andfåddhet, till exempel efter löpning, kan utlösa astma hos en del människor.Hos barn och yngre vuxna orsakas astma i regel av allergi mot något allergin som inandas t.ex. pollen.

<a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Astma">Astma</a>

Astma är en vanlig sjukdom som förekommer i alla länder och i alla åldrar. I Sverige har omkring 8 % av befolkningen läkardiagnostiserad astma. (läkardiagnostiserad betyder att läkare har upptäckt det)  Astmaanfall kan bli livshotande, i Sverige dör varje år omkring 200 personer i astma.

Källa:
<a href="http://www.ne.se/lang/astma">Ne.se</a>
<a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Astma">Wikipedia</a>
<img src="http://stock.wikimini.org/w/images/thumb/4/4a/Asthma_attack-illustration_NIH.jpg/180px-Asthma_attack-illustration_NIH.jpg" _fck_mw_filename="Asthma attack-illustration NIH.jpg" _fck_mw_location="right" _fck_mw_type="thumb" alt="" class="fck_mw_frame fck_mw_right" />
Wikiboo Personliga verktyg