Atom

Från Wikimini, encyclopedin för barn
Hoppa till: navigering, sök

En atom är en byggsten som allting i hela universum är byggt av . Det finns ungefär 100 st olika atomer. Olika sorters atomer kallas för atomslag. Det finns säkert fler, men dem är inte upptäckta ännu.

Atom är den minsta delen av ett grundämne. Atomer har en kärna. Atomkärnan är uppbyggd av protoner och neutroner som är bundna till varandra med en mycket stark kraft. Kring kärnan virvlar ett moln av lättare partiklar, elektroner, som är bundna till atomkärnan av den elektromagnetiska växelverkan. På en mm fins det mer än 10 miljoner atomer.

Ordet atom kommer ifrån det grekiska språket ca 450 f.Kr och betyder odelbar. Det var filosofen Demokritos som kom på iden men ingen trodde på han. År 1803 bevisade John Dalton att atomen fanns.  

Wikiboo Personliga verktyg