Buddhismen

Från Wikimini, encyclopedin för barn
Hoppa till: navigering, sök

Buddhism, (Den som nått upplysning) Dharma ('Buddhas lära') eller bara Dharma, är en religion som föddes i det som idag motsvarar norra Indien mellan det sjätte och fjärde århundradet f.Kr.[1][2][3][4] Den spreds sedan i östra Asien och blandades med olika kulturer och traditioner.[5] Det andliga slutmålet är nirvana, befrielsen från lidandet i återfödelsernas kretslopp.[6][7] Buddhismen tror på en gudomlig kraft oavsett skepnad. Meditation är bön. Återfödelse samt tron på att fostret i moderlivet får liv genom en medvetenhet efter 49 dagars vistelse i Bardo. Vördnad för Buddha och avbildningar av honom men inte dyrkan, tron på nirvana/nibbana som ett ljus som inte kan ses eller en tillvaro som vi saknar ord för när det gäller den som nått upplysning och avlider för att aldrig mer återfödas.[8]De två större grenarna av buddhismen är Theravada (De äldstes skola), spridd från Sri Lanka till Indokina (Kambodja, Laos, Thailand, Burma, med flera länder) och Mahayana (Den stora vagnen) som återfinns i mellersta Ostasien och Sydostasien (Kina, Taiwan, Korea, Japan, Vietnam, Singapore, Indonesien) med en speciell form, Vajrayana, i Tibet, Mongoliet och östra Ryssland. Andra former är exempelvis Zen, Shingon, Tiantai och Det rena landet. Idag finns buddhismen även i Västvärlden (Nya Zeeland, Australien, Kanada, USA, Nederländerna, Frankrike, med flera) och med mellan 350-550 miljoner anhängare ses den som en världsreligion.[9][10][11][12][13][14]Den första Buddhan hette Siddartha Gautama

Buddhismen baseras på läror som tillskrivs Siddhartha Gautama, känd som Buddha (den upplyste). Grundläggande är läran om det ömsesidiga beroendet, om orsak och verkan, och den buddhistiska karmalagen är en vidareutveckling av denna. Andlig utveckling är möjlig genom att vi kan förändra vårt beteende. Handlingar som motiveras av goda motiv får genom karmalagen positiva följder. Buddha ses av buddhister som en lärare som undervisade om den transcendentala insikt om verklighetens sanna natur han själv förvärvat efter att ha uppnått nirvana, upplysning och obetingad tillvaro. Enligt traditionen valde Buddha att hjälpa kännande varelser att lindra eller helt avsluta dukkha – det lidande eller den grundläggande otillfredsställelse vi upplever som fångade i det ändlösa kretsloppet av födelse och död (samsara).[15] Befrielsen eller det andliga slutmålet, nirvana, förutsätter insikt om den betingade tillvarons otillfredsställande, obeständiga och illusoriska natur. Buddha anses ha formulerat fyra ädla sanningar: att livet präglas av dukkha, att dukkha orsakas av begäret eller livshungern, att när begäret upphör så upphör även dukkha, samt att den s.k. ädla åttafaldiga vägen är den medicin som leder till frihet från begär.[14][16][17]

Wikiboo Personliga verktyg