Diabetes

Från Wikimini, encyclopedin för barn
Hoppa till: navigering, sök

TYP 1-DIABETES

Diabetes typ 1 är en ganska vanlig sjukdom som drabbar oftast barn och ungdomar men kan drabba vem som helst. Typ 1 diabetiker måste ha insulinsprutor 3-5 gånger per dag. De vanligaste diabetes symptomen är muntorrhet, kraftig trötthet, onormal törst samt viktnedgång. I Sverige har omkring 50 000 personer diabetes typ 1,    7-800 av dem är barn. På grund av att kroppen slutar tillverka eget insulin så måste insulin tillföras utifrån. Omkring en tiondel av alla diabetiker är typ 1 diabetiker. För mycket insulin gör att blodsockret sjunker och kan leda till koma och då måste man få i sig socker. Men för lite insulin gör att blodsockret blir för högt och kan skada kroppen. Om man inte sköter sin diabetes kan man få följdsjukdommar och skador.


TYP 2-DIABETES

Diabetes typ 2 är den vanligaste typen av diabetes. Cirka 90% av alla diabetiker är typ 2 diabetiker. En typ 2 diabetiker har oftast tio gånger mer insulin i kroppen än normalt, vilket ger en bieffekt som gör att det lätt lagras insulin och fett och ger viktökning. Det finns många symptom för typ 2 diabetes. Till exempel ökad törst, ökad urinproduktion och ökad hunger. Typ 2 diabetes behandlas till en början med ökad fysisk aktivitet, träning och förändringar i dieten. Om inte det hjälper krävs oftast läkemedel t,ex metformin eller insulin. Om man inte tar hand om sin diabetes kan det leda till hjärtsjukdomar, stroke, sämre syn och njursvikt. Diabetesfallen har ökat i samband med fetma. 1985 hade ca 30 miljoner diabetes, men idag har ca 285 miljoner som har diabetes i världen. Det är beräknat att det lär finnas 552 miljoner diabetiker år 2030.KÄLLOR

http://www.diabetes.se/

http://sv.wikipedia.org/wiki/Typ_1-diabetes

http://sv.wikipedia.org/wiki/Typ_2-diabetes

http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Diabetes-typ-2/

En diabetiker


Vi valde dessa sidor p.g.a att vi märkte att alla stämde med varandra och de kändes pålitliga [-sMiLeY-][-sMiLeY-]

Wikiboo Personliga verktyg