Eufrat och Tigris

Från Wikimini, encyclopedin för barn
Hoppa till: navigering, sök

Vart?

Eufrat och Tigris är två floder som flyter igenom Mesopotamien, som idag är Irak. Det var i Mesopotamien som den första högkulturen växte fram. Eufrat är 2800 kilometer lång och Tigris är 1900 kilometer lång. Både Eufrat och Tigris rinner ut i Persiska viken.

Den första högkulturen - Mesopotamien

Den första högkulturen uppstod vid floderna Eufrat och Tigris och därför kallas högkultur också för flodkultur.

Högkultur syftar då på ett välutvecklat samhälle med bl. a yrken, jordbruk, lagar och i vissa fall ett skriftspråk. Dessa uppstod ofta vid floder för att vattnet var en viktig resurs och vattnet förde med sig bra jord att odla på och vattnet kunde även vara en transportväg, alltså att man fraktade varor på vattnet för att det tog snabbast.

Det hette Mesopotamien, det betyder "landet mellan floderna" på grekiska. Det var Eufrat och Tigris som gjorde så att man kunde odla i marken i Mesopotamien, folket kunde även frakta saker på floderna.

Översvämningarna - Sumernas erövring

För mer än 6000 år sedan när sumererna kom till landet mellan Eufrat och Tigris var det så lerigt att det inte gick att odla, och floderna svämmade också över varje år. Marken längre bort från floderna gick inte heller att odla på eftersom den var torr och utan näring.

Men då byggde dem diken som gjorde att den torra marken fick vatten och då kunde man odla där. De gjorde också vallar så att dem kunde kontrollera översvämningarna.

Men översvämningarna var inte bara dåliga, utan de förde även med sig mer bra näringsrik jord som färdats med floden. Vattnet slipar bort en del jord och sand när den rinner fram, denna jord som slipats bort och färdats med vatten kallas bördig jord, alltså bra jord för en odlingsmark.

Betydelse

Namnet Eufrat kan ha kommit från syrianskans "phrat" som betyder överflöd som förmodligen syftar på översvämningarna.

Källor

Ivansson, E. (2011). Historia. 7. (3. uppl.) Stockholm: Liber.  

http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/forntiden-och-antiken/de-mesopotamiska-kulturerna

https://sv.wikipedia.org/wiki/Eufrat

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tigris  

Wikiboo Personliga verktyg