Första världskriget

Från Wikimini, encyclopedin för barn
Hoppa till: navigering, sök
Förstavärldskriget.jpg

Första världskriget varade från 1914 till 1918. Ungefär 9000000 soldater dog. Det utspelades över hela världen. Det är därför det kallas det första världskriget.

Början

Första världskriget började med skotten i Sarajevo. Sarajevo tillhörde då Österrike-Ungern och var nyligen erövrat. Österrike-Ungerns tronföljare Franz-Ferdinand var på besök i staden. Han satt i en bil när en person kom fram och sköt honom. Denna personen var en slav från landet Serbien. Det bodde slaver i södra Österrike-Ungern. Slaverna drömde om att skapa ett land för alla slaver på Balkan. Detta gillade ryssarna för att om de hade vänner på Balkan skulle de kunna frakta varor utomlands som länge hindrats av det Osmanska riket. Därför var Ryssland och Serbien allierade. Personen tänkte att mordet skulle leda till krig mellan Serbien och Österrike-Ungern och Serbien skulle få hjälp av Ryssland och vinna kriget så att slavlandet kunde bildas. Österrike-Ungern förklarade också Serbien krig men Österrike-Ungern hade också många allierade.

Förstavärldskrigetkarta.png

Allianser

Under första världskriget var det två allianser som stred mot varandra. Den ena hette Ententen och den andra hette Centralmakterna. Innan hette Centralmakterna Trippelalliansen som bestod av Tyskland, Österrike-Ungern och Italien men Trippelalliansen bröts när Italien inte gick med i kriget på Tysklands och Österrike-Ungerns sida.

Centralmakterna bestod från början av Tyskland och Österrike-Ungern och senare gick Bulgarien och Osmanska riket med på Centralmakternas sida.

Ententen bestod av mer länder än Centralmakterna, och några av dem var t.ex Storbritannien, Ryssland, Serbien och Frankrike. USA och Italien gick även med på Ententens sida.

Kriget

När Österrike-Ungern förklarade Serbien krig behövde Tyskland gå med på Österrike-Ungerns sida och Ryssland behövde hjälpa Serbien. När Ryssland började samla ihop sin armé förklarade Tyskland krig mot Ryssland. Ryssland var allierat med Frankrike så Tyskland behövde förklara krig mot Frankrike. Då var Tyskland ett land som sträckte sig från Frankrike i väst till Ryssland i öst. Därför var Tyskland hotat från två håll och behövde komma på en plan. Planen gick ut på att den tyska armén skulle attackera Frankrike innan Ryssland skulle hinna samla ihop sin armé. Frankrike hade däremot byggt murar mot sin gräns mot Tyskland. Därför bestämde tyskarna att armén skulle gå igenom Belgien. När tyskarna gick in i Belgien krävde britterna att tyskarna skulle lämna Belgien. När tyskarna vägrade förklarade Storbritannien krig mot Tyskland.

Man brukar säga att kriget var uppdelat i olika fronter. På den fronten som kallades västfronten (västra Europa) stred tyskarna mot fransmännen. Där grävde dem skyttegravar där soldaterna gömde sig och sköt på fienden. Det gick inte så bra för något av länderna så kriget stod nästan still.

En annan front var östfronten (östra Europa). Där stred tyskarna och Österrike-ungrarna mot ryssarna.

Balkan var en tredje front. Här stred Österrike-ungrarna, bulgarerna och osmanerna mot serberna, grekerna, montenegrerna och rumänerna.

När italienarna gick med blev de anfallna av Österrike-Ungern. Detta blev den italienska fronten.

Trots att striderna utkämpades mestadels i Europa så blev resten av världen också drabbad. De europeiska stormakternas kolonier påverkades. Dessutom var flera länder som inte låg i Europa med i kriget. Kriget utkämpades också i havet. Då sänktes amerikanska skepp och det var anledningen till att USA gick med i kriget. Soldater tvingades även vara med trots dem inte ville och kulsprutor blev ett mycket använt vapen.

Slutet

1917 utfördes en revolution i Ryssland och landet blev till Sovjetunionen. Detta tjänade tyskarna på och de gjorde stora landvinster där de fick området runt Warszawa och Litauen. Dessutom lyckades Finland, Estland och Lettland, som var tidigare ryska områden, bli självständiga. Tyskarna hade vunnit på östfronten. Däremot gav Tysklands allierade upp och det gick dåligt för tyskarna på västfronten, särskilt när amerikanarna skickade soldater dit. Då gjorde tyskarna ett stort anfall och lyckades komma så långt så de såg Eifelltornet. Men nu var tyskarna trötta och gav upp. Fransmännen påstod att det var tyskarna som startat kriget och förlorat men tyskarna påstod att de hade dragit sig undan med ära. 1919 skrevs ett fredsfördrag under i slottet Versailles i Frankrike och fransmännen fick som de ville. Fredsfördraget i Versailles förbjöd att Tyskland fick ha en armé och inget av de områden Tyskland vunnit fick höra till det landet.

Följder

Efter första världskriget föll tre kejsardömen, Ryssland, Tyskland och Österrike-Ungern. Ryssland ersattes av Sovjetunionen och Estland, Lettland och Finland blev självständiga. Tyskland blev republik nästan inget av områdena de vunnit mot Ryssland gälldes. Detta gjorde att Litauen kunde bli självständigt och Polen återuppstod genom delar av Ryssland, östra Tyskland och nordöstra Österrike-Ungern. När Österrike-Ungerns kejsare fick fly splittrades landet. Nordvästra delen blev Tjeckoslovakien, västra delen blev Österrike, centrala delen blev Ungern, östra delen blev en del av Rumänien och de södra delarna där dagens Slovenien, Kroatien och Bosnien-Hercegovina ligger enades med Serbien och Montenegro och blev Jugoslavien. Osmanska riket föll också och blev Turkiet. NF bildades för att skapa fred i världen.

Källor

Wikipedia 21\3 2019. NE.se 21/3 2019. Levande historia Kaj Hildingson och Lars Hildingson 2013.

Wikiboo Personliga verktyg