Fjärilar

Från Wikimini, encyclopedin för barn
Hoppa till: navigering, sök

Fjärilar.

Den har 6 ben. Den har 4 vingar. Den har en sugsnabel. Den suger nektar. Ägg, larv, puppa, fjäril

Fjärilar genomgår under sin livstid ett antal stadier med helt olika utseenden. Det första stadiet är ägg. Ägget är runt och litet.
Det andra är larv. Den är grön och liten.
Sen kommer puppa. Larven spinner sina spinntrådar till en säck och hänger upp och ner. Från någon vecka till någon månad, sen öppnar den sej. De kommer ut och är en fjäril med vingar och fyra ben och en sugsnabel. Det finns många arter av fjärilar. De har också olika färger och mönster. En sorts fjäril kan smälta in i träd och andra har mönster för att skrämma sina fiender. �Man brukar dela upp fjärilar i två olika de som flyger på dagen och de som flyger på natten. Fjärilarnas storlek kan variera från ca 3 mm till över 30. På vingarna är de täckta av små fjäll, fjällen ligger ordnade som tegelpannor på ett tak och ger vingarna deras färger och mönster. Fjärilar kan komma upp i en hastighet på km/h. Fjärilar kan inte flyga om deras kroppstemperatur är lägre än 30 grader. Det finns ca 24,000 arter av fjärilar. De flesta fjärilar lever i ungefär 2 - 4 veckor. Några av de minsta arterna lever bara några dagar medan fjärilar som övervintrar lever längre.
Wikiboo Personliga verktyg