Flygplan

Från Wikimini, encyclopedin för barn
Hoppa till: navigering, sökHistoria

Världens första motordrivna flygplan flög den 17 december 1903 av bröderna Wrights (Orville och Wilbur Wright). 2 år efter, alltså 1905 så flög Wilbur Wright i en cirkel i 39 minuter.

1906 så flög de första motordrivna flygplanet i Europa av Alberto Santos-Dumont, Thérèse Peltier från Frankrike var den första kvinnan som flög på egen hand och 1909 korsade den franske flygaren Louis Blériot för första gången engelska kanalen i ett flygplan.

Flygplan2.jpg
1909 kom det första militär planet och det tillhörde amerikanska armen, så här såg det ut.

1914 kom det första reguljära passagerarflyget ut, och när första världskriget bröt ut så tvingades flygplanstillverkarna att avancera sin teknologi, så man kan säga att första världskriget var en viktig del i flygplanens historia.

Jaktflygplan uppfanns under första världskriget, Dom var till för att skjuta ner spaningsplan och spaningsballonger.1918 började flygplan användas för post.1929 flög en tysk det första raketdrivna flygplanet. Första gången ett flygplan sprängde ljudvallen var 1947 och det var en amerikansk testpilot som gjorde det.

Första personen som dog i en flygplanskrasch var en man vid namn Thomas Selfridge, han var en passagerare i en demonstration av ett flygplan där Orville Wright var piloten. Detta hände år 1908.

Betydelse för individ och samhälle

Det finns olika flygplan som är gjorda till olika saker. Det finns trafikflygplan där människor åker. Det kan få plats mellan 10 och 850 personer. De flygplan där det får plats många är ganska effektiva eftersom man kan transportera många samtidigt. Det släpper ut mer avgaser men mindre än 8 små.

Det finns också militärflygplan som har en stor påverkning i krig, man kan till exempel bomba och spionera. När man bombar måste man bygga upp allt som förstörts och det kostar mycket pengar att bygga upp och många människor dör. Man kan även släppa ut rymdfärjor i rymden från flygplan. Man sätter på en sådan rymdfarkost på ett flygplan och släpper sedan i väg det ut i luften.

Miljöpåverkan

Flygplan, som de flesta andra transportmedel, påverkar miljön på ett dåligt sätt. För det första så förbrukar det för mycket bränsle, vilket inte är bra eftersom flygplansbränsle är icke förnybar energi. Hög bränsleförbrukning resulterar också i höga utsläpp av CO2, HO och vattenånga. HO och vattenångans miljöpåverkan är okänd. När man släpper ut för mycket koldioxid (CO2) i atmosfären ökar växthuseffekten. Vilket innebär att inte all värme som kommer in via solstrålar åker ut, på grund av att CO2 partiklarna blockerar dem. Det resulterar i att klimatet blir varmare.

För det andra så genererar flygplan mycket buller (oönskat ljud), som kan resultera i hörsel- och rastproblem samt förhöjt blodtryck och stress. Flygplansbuller förekommer mest vid start och landning. Vid start berörs bara en begränsad yta eftersom flygplanet stiger brant, men vid landning ligger planet i en lång glidbana och berör då en större yta.

Lyftkraft

Det finns många olika sätt att förklara hur flygplan kan flyga i luften. Med hjälp av vingarna håller flygplanet balansen i luften. Vingarna alstrar en lyftkraft som gör att hela flygplanet bärs i luften. På samma sätt ger motoraggregatet luften omkring och genom aggregatet en hastighetsökning bakåt som gör att det alstras en dragkraft framåt. Verkningsgraden blir större om flygplanet sätts i rörelse.

Alstringen av lyftkraften blir exempelvis större om flygplanets vinge har en större spännvidd än om den än om de har en liten. Dragkraften blir större om propellern är stor än om den är liten. Vingens lyftkraft ökar om snedställningen, anfallsvinkeln ökar, men med en viss vinkel uppnår man ett maximum. Man kan öka den maximala lyftkraften genom att förse vingen med rörliga klaffar längst dess framkant eller bakkant.

UTFORMNING

Dagens flygplan har in princip samma utformning som ett flygplan från 1903.

Utformning på flygplan beror på avsedda användningar och vilka egenskaper som önskas. Avgörandet för utformningen är vid viken fart man önskar nå.

Vid låga farter är en lång och smal vinge optimal, när farten börjar närma sig 340 m/s på marken böjar luften uppföra sig på ett annat sätt än innan. Man får ett kraftigt ökat luftmotstånd och stabilitetsstörningar. Då är den optimala utformningen är att ge vingen en pilform och att göra kroppen slank.


Källor: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/flygplan https://sv.wikipedia.org/wiki/Buller https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page https://sv.wikipedia.org/wiki/Flygplan http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/flygplanshistoriathttps://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/flygplan https://fof.se/tidning/2009/6/forsta-flygningen-i-sverige https://en.wikipedia.org/wiki/Wright_Model_A

Wikiboo Personliga verktyg