Geijerskolan

Från Wikimini, encyclopedin för barn
Hoppa till: navigering, sök

Geijerskolan

Geijerskolan är en skola i Limhamn i malmö. Skolan består av förskoleklassen upp till årskurs 6. Det är tre spår i varje årskurs. Utom i F-klass där dem har 6 små grupper/klasser.

Geijerskolan har även fyra fritidshem: Delta, Pi, Omega och Epsilon.

Historia

1950-tal

Geijerskolan invigdes 15 december 1951 av dåtidens utbildningsminister. Vid invigningen hade skolan redan varit i bruk ett läsår, men endast med årskurs 1-2 i sal 1-8. Vid invigningen fick man årskurs 3-4.

På den tiden undervisades årskurs 1-2 av småskollärare och årskurs 3-7 av folkskollärare.

Statyn framför huvudingången mot Västanväg är gjord av skulptören Jonas Fröding och heter "All vår början". Den restes 1953.

1960-tal

På 1960-talet var elevantalet så stort att man började med ”dubbelläsning”. Dubbelläsning innebar att två klasser delade klassrum, men var inte där samtidigt. En av klasserna bytte mellan lediga klassrum.

1990-tal

På grund av platsbrist gjordes en stor renovering av lokalerna år 1997. Personalrum, expedition, bibliotek och skolsköterskemottagning gjordes om till fritidshem. Geijerskolan fick totalt sex fritidshem. Vaktmästarbostad, materialrum och grupprum bytes då till ett nytt personalrum och en ny expedition.

Personalen fick nu dricka sitt kaffe i klassrummen. Ett kapprum byggdes om till rektorsexpedition.

Nutid

År 2000 flyttade förskoleklasserna in på själva skolan och fritidshemmen fick dela utrymme med skolan. Syftet med den fysiska samvaron mellan förskoleklass och skola var att öka samverkan mellan de två verksamheterna.

År 2014 påbörjades nybyggnaden och ombyggnaden av Geijerskolan. Beslutet om ombyggnaden togs när man hittade problem med ventilationerna i paviljongerna. Man hade då redan tagit till andra medel för att söka råda bot på problemet med råttorna. När inga medel hjälpte beslutade kommunen att riva paviljongerna och bygga nya lokaler åt Geijerskolan.

Hösten 2016 återinvigdes Geijerskolan. De nya lokalerna gjorde även plats för årskurs 6. Från och med hösten 2017 är Geijerskolan en F-6 skola. I senare tid försvann sjunde klass.

Geijerandan och traditioner

Våra ledord är vilja, våga och kunna. Vi vill att våra elever ska vilja och våga prova nya saker, och att kunna skapa självförtroende och en positiv självkänsla. Ett av våra mål är att alla elever ska bli sedda och att alla ska känna att de lyckas i sitt skolarbete. 

En stor del i detta arbete är att ge eleverna en känsla av sammanhang – en vi-känsla. Vi satsar därför på kultur. Årligen arrangerar vi kabaré, mimfestival, julbasar, med mera. I Kabaren är det alltid barnen som uppträder. Även i dem andra traditonerna är det alltid barnen som uppträder. Det blev en sådan succé att vi kommer att fortsätta med detta. Vi har även morgongympa innan skoldagen startar och lunchdisko på fredagarna.

Källor

http://malmo.se/Forskola--utbildning/Grundskola/Grundskolor-och-forskoleklass/Grundskolor-A-O/Grundskolor/Geijerskolan.html

Wikiboo Personliga verktyg