Geotermisk Energi

Från Wikimini, encyclopedin för barn
Hoppa till: navigering, sök

Geotermisk Energi

Vad är Geotermisk Energi

Geotermisk energi är värme som ligger under marken i berggrunden, som troligen redan legat där när jorden gjordes. Geotermisk energi skapades genom förstörda radioaktiva grundämnen inuti jorden. Geotermisk energi har länge använts för att värma upp saker och är mer känt för att att generera elektricitet idag.

Användning

Ungefär 70 länder år 2005 använde 270 PJ geotermisk energi. Mer en hälften av den energi använde man till byggnads- och fjärrvärme, resten använde man till at värma upp bassänger. Använder man geotermisk energi i direkt användning blir det flera gånger så effektivt som att producera elenergi och det har dessutom inte samma höga krav på temperaturer.

Sveriges Användning

I Sverige kan variationen av geotermisk energi se olika ut beroende på hur lätt det är att få tag i. I till exempel Lund kommer ungefär hälften av hela värmetillförseln i fjärrvärmenätet från geotermisk energi. Bergvärme kan vara gjort av geotermisk energi, men är för det mesta kombinerad med jordvrme som är gjort av av lagrad solenergi. Bergvärme används för det mesta i villor och småhus.

Miljöpåverkan

Den ihop pressade geotermiska vätskan som dras ut ur jorden är för det mesta gjord av en blandning av lösta gaser, framförallt koldioxid (CO2) men också svavelhäte (H2S), svaveldioxid (SO2), vätgas (H2), metan (CH2), och kvävgas (N2). När de här gaserna upplöser sig i atmosfären ökar de den globala uppvärmningen, det blir surt regn och det gör en illaluktande lukt runt om den geotermiska stationen. Några kraftstationer har i alla fall ett sorts system för att göra utsläppen av gaser mindre. Idag släpper vi ungerfär ut 122 kg CO2 per Mwh producerad elenergi, jämfört med fossila bränslen. I de varma geotermiska källorna kan det finnas ämnen som är farliga som till exempel kvicksilver, arsenik och antimon. Om de här ämnena sprids ut i sjöar eller floder kan det förstöra ekosystemet.

Källor: 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Geotermisk_energi

http://www.energikunskap.se/sv/FAKTABASEN/Vad-ar-energi/Energibarare/Fornybar-energi/Geotermisk-energi/

Wikiboo Personliga verktyg