Helikopter

Från Wikimini, encyclopedin för barn
Hoppa till: navigering, sök

Leonardo Da Vinci var den första som uppfann en sorts flygfarkost (alltså en helikopter) eller en ritning av den men han hade inte bränsle eller något att få kraft till den och han kom på den år 1483 (Leonardo kom också på en flygmaskin, fallskärm mm.) Sedan år 1700 och 1800 talet gjordes experiment om olika helikopter modeller men dom visste att dom inte skulle få några framgångar förens ungefär 1900 talet. Man vet inte riktigt vilken som var den första helikoptern men man vet vilken som var den första som flög under kontrollerade former så är det Gyroplane Laboratoire och den flög bara 500 m 1935 och skaparen är Louis breguet.Sedan dess har den tyska piloten och flygplanstillverkaren Heinrich focke. Han utgick från autogiron och började testa sina egna teorier om vertikal flygning. Hans mål var att skapa en sann helikopter där rotarna hade en egen kraftkälla och det funkade och sedan det har helikoptern blivit bättre och mer förbättrad inom säkerhet, transport och fart.


Leonardo da Vincis första ritning på en helikopter

Lyftkraft:

Helikoptern är en luftfarkost som flyger med hjälp av en eller flera horisontella motordrivna rotorer. En rotor kan liknas vid två eller flera roterade vingar och det är det som ger helikoptern den mest unika flygegenskapen. Det kännetecknet som helikoptern har är att kunna stå stilla i luften och det kallas "hovra" . För att reglera höjden över marken för helikoptern ändrar man vinkeln på samtliga rotorblad. Ju större så kallad anfallsvinkel rotorbladen har gentemot horisontalplanet desto större lyftkraft. En helikoptermanöverns med hjälp av tre stycken kontroller, dessa tre är stigspaken. Stigspaken används för att kontrollera höjden på helikoptern. Helikoptern har väldigt begränsad maximal hastighet jämfört med ett flygplan och detta beror på rotorn och dess aerodynamiska egenskaper.


Fil:Växthus effekt
Växthuseffekt


Betydelse för samhället:

Helikoptern används oftast av sjukhus och myndigheter och militären i dom situationer det behövs. Helikopter kan hjälpa oss med t.ex. resa och möta kulturella religiösa och politiska gränser och länder. Hade inte samhället haft t.ex. helikopter så hade samhället haft många konflikter eftersom man inte får träffa olika länder och människor. Helikopter gör så att man kommer snabbare fram till andra länder. Men samhället idag använder inte så mycket helikopter. 40% av alla turistresor görs med flyg. Helikoptern kan va små och kan landa nästan var som helst.


Miljöpåverkan i naturen/resurs:

De flesta helikoptrar använder t.ex. bensin med bly i, det orsakar utsläpp i luften med bly i som vi andas in. Om man andas in bly kan man få skador i t.ex. i nervsystemet, det kan också orsaka blodbrist. Bly kan också hamna i dricksvatten som kommer ut från t.ex. kranen. Bly skadar också djur genom att de andas blyet ock fiskar kan bli sjuka och dö om blyet hamnar i vattnet.

Buller är ett problem för helikopter. Buller är ett störande framförallt för människor, djurliv och fågelliv. Därför bör man flyga särskilt försiktig om flyger lågt.

Helikoptern släpper ungefär 5,5 ton koldioxid per år och bränsleförbrukning. Koldioxiden är en växthusgas som bidrar mest förstärkt växthuseffekt. Koldioxid ( co2) kol och syre. När värmen kommer in i jorden så blir det svårare för värmen att komma ut eftersom värmen stannar kvar hos koldioxiden och värmen då försöker värmen att pressa sig tillbaka ut men nästan all värme klarar sig inte och kommer inte ut. Ju mer utsläpp vi släpper desto mer blir koldioxiden större i atmosfären som fångar värmen och stannar kvar. Men vi människor vill ändå ha lite värme runt jorden eftersom anas så hade det varit kallt i jorden.


Det blir som växthuseffekt där all värme stannar kvar. Inne i Växthuseffekten blir koldioxiden tjockare och varmare. Precis som det händer i atmosfären. Det kan va risk för glaciären smälter som gör att vissa länder/städer drunknar kan bli också öken i vissa delar, vindarna förändras och hela klimatet blir katastrof. Vindarna kan göra så att det blir svårare för helikoptern att flyga. Djuren hade också fått svårt t.ex. Isbjörnar hade haft ett svårare problem de hade blivit varma och hade haft svårt att leta efter mat. Strömmar förändras som t.ex. golfströmmar som ger Sverige varmvatten.


Fil:Växthus effekt
Växthus effekt


http://www.helikopterpiloten.se/fakta/historia/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hel-ikopter

http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/lyftkraft

http://revivo.se/helikoptern-och-miljon/

http://teknikiskolan.se/wp-content/uploads/2011/11/helikoptern-historia-9D.pdf

Wikiboo Personliga verktyg