Herättäjä-yhdistys

Från Wikimini, encyclopedin för barn
Hoppa till: navigering, sök

Skolprojekt "Åskådningar och etik i Helsingfors" åk 8

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS

Väckelsen är en inom den evangelisk-lutherska kyrkan påverkande rörelse. Väckelsen försvarar en känslig tro var man inte uppsätter något emellan Kristus och människan. Nåden hörs till alla!

Heränneisyys väckelserörelsen saknar svenskt namn, eftersom rörelsen inte är utbredd bland finlandssvenskar, men man talar ibland om  ”De väckta”.

Inom "Herättä-yhdistys" ordnar man olika slags evenemang runt omkring Finland som till exempel; skriftskolor, körar osv. De har också en egen tidning: "hengellinen kuukausilehti" var det berättas om deras verksamhet. T ex i Helsingfors träffas de regelbundet i Seuratupa. Herättäjäjuhlat (”festen för de väckta”) ordnas årligen och har ca 30 000-40 000 deltagare.

"Herättäjä-yhdistys" är en stor rörelse, de har ca 700 medlemmar i under 18 års åldern och flera tusen medlemmar som är full vuxna. Det är den största väckelserörelsen i Finland, vad gäller anhängare och utbredning. Rörelsen är speciellt stark i Österbotten, Norra Savolax och Norra Karelen.

Wikiboo Personliga verktyg