Hinduism

Från Wikimini, encyclopedin för barn
Hoppa till: navigering, sök

Hinduismen är en av världens äldsta religioner. Den finns framför allt i Indien.

Många gudar

Hinduismen har många gudar, och alla gudar har en egen uppgift. Överallt i Indien finns tempel som är byggda för de olika gudarna. Nästan alla hinduiska hem har också ett litet altare där man kan offra mat och tända rökelser till sin gud.

Heliga skrifter

Hinduismen har ingen helig bok. de har istället massa heliga skrifter, där de äldsta skrifterna kallas Vedaskrifterna. Alla hinduiska skrifter är skrivna på ett mycket gammalt språk som heter sanskrit. I dag är det ingen som talar det språket. Det används bara vid läsningen av skrifterna.

Kastsystemet

Förr i tiden delades människorna i Indien in i fyra olika grupper, så kallade kast. Dessa kast hade olika värde. Hinduerna ansåg att den här skillnaden mellan människor gick tillbaka till när världen skapades. Det kast man föddes in i, tillhörde man också resten av livet. Kastet bestämde vilket yrke och vilket umgänge man hade, och vem man fick gifta sig med.

Kastsystemet är förbjudet i Indien i dag, men det händer att människor fortfarande behandlas illa för att de tillhör ett lägre kast. Det enda sättet för en hindu att komma ur ett lägre kast är att leva ett bra liv, för att sedan återfödas in i ett högre kast.

De som inte är med i något kast får de som har kast göra vad de vill med dom.

Samsara och karma

Hinduer tror att livet är som ett slags kretslopp, som de kallar samsara. Samsara brukar liknas vid ett hjul, där alla människor föds på nytt efter sin död. Att födas på nytt kallas för återfödelse eller reinkarnation. Hinduerna tror att själen flyttar vidare till en ny kropp när man dör.

Var ens själ flyttar avgörs av hur människan har levt sitt liv. Människans handlingar kallas för karma. Har du samlat på dig goda handlingar under livet har du bra karma. Då har du möjlighet att återfödas till något bättre. Har du däremot dålig karma kan det innebära att du återföds till ett djur eller någon annan varelse. En hindu vill inte återfödas för evigt, utan vill komma ur kretsloppet och slippa återfödas. Det gör man igenom att leva många bra liv och göra god gärningar.

Målet Moksha

För hinduer är det inte positivt att hela tiden återfödas. Målet är att komma ur återfödelsens kretslopp. Hinduer vill nå något som de kallar moksha. När de har nått moksha befrias själen och återförenas med världssjälen, det som hinduer kallar brahman.

Brahman – världssjälen

Inom hinduismen tror man att världen har en världssjäl. Den kallas för Brahman. Brahman finns överallt och i allting. Hinduer tror att gudarna visar olika sidor av världssjälen.

Wikiboo Personliga verktyg