Immunsystem

Från Wikimini, encyclopedin för barn
Hoppa till: navigering, sök

 Immunsystemet
Immunsystemet kallas det försvar som kroppen har för att skydda sig mot infektioner och sjukdomar.
“ Systemet består av olika ämnen och celler som försvarar kroppen mot fiender, T.EX. bakterier och virus.”
Först försöker immunsystemet stoppa inkräktrna så att de inte kommer in i kroppen. På huden finns fetsyror som
förhindrar fienderna att tränga sig in i kroppen.
Om fienderna tar sig in i kroppen kan immunsystemet förstöra inkräktarna.”Ett exempel på celler i försvaret är mördar celler”.“ Alla celler som tillhör immunsystemet bildas i benmärgen och sprids ut i kroppen.” Cellerna i immunsystemet dör efter efter ett tag men det bildas hela tiden nya. “Det finns alltid celler som är beredda att försvara kroppen mot inkräktare”. Immunförsvarets celler slukar inkräkare och förstör dom med hjälp av giftiga ämnen.Om immun systemet är dåligt kan man drabbas av infektionsjukdomar. Man kan även få autoimmuna sjukdomar. “Det innebär att immunförsvaret börjar försvarasig mot den egna kroppen och angriper kroppens egna celler.”Källor: ne.se/immunsystem  wikipedia/immunsystem

Wikiboo Personliga verktyg