Jehovas vittnen

Från Wikimini, encyclopedin för barn
Hoppa till: navigering, sök


Jehovas vittnen är en kristen rörelse som har sitt ursprung i USA och som grundats på 1870-talet. Jehovas vittnen, som så många andra religiösa rörelser, anser sig vara den ända sammlingen som företräder med den gamla, ursprungliga, kristna kyrkans läran. Jehovas vittnen styrs i Brooklyn, New York av deras huvudorgan som kallas Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Jehovas vittnen har ett speciellt system. Till skillnad från vissa andra religiösa rörelser så räknar Jehovas vittnen bara med så kallade aktiva kunnare, som missionerer, därför så har Jehovas vittnen bara runt 8,5 miljoner följare. Den ända guden, alltså Gud, heter Jehova och det är därför som religionen heter Jehovas vittnen.

Faktaruta
Anhängar anta 8,5 miljoner (enligt 2015)
Grundare Charles Taze Russell
Typ Kristet samfund
Säte Brooklyn, New York, USA
Officiellt språk Engelska
Tidsskrifter Vakttornet, Vakna

Teologist uppfattning

Jehovas vittnen skiljer sig väldigt mycke från andra kristenhetens etablerade teologiska uppfattningar och tolkningar av Bibeln. De använder flera olika översättningar av bibeln och följer aktivt med källforskningen. Jehovas vittnen anser inte att de är en del av en så kallade Världen och anser att domedagen är nära. Rörelsen är också känd för att gå från dörr till dörr och dela ut tidingar, broshyrer och personliga samtal. På grund av Jesaja 2:4 så vägrar Jehovas vittnen att använda vapen, dessutom firar inte Jehovas vittnen kända högtider som till exempel:födelsedagar, jul, nationaldagar, pingst, midsommarafton,nyår och andra högtider som härstammar från andra kulturer och länder, som hallowen. Medlemmar i Jehovas vittnen tar inte emot blod, till exempel då de ligger på sjukhus och är sjuka.

Tro

  •  Jeovas vittnen tror på Gud den allsmäktige herren och han heter i deras religion Jehova.
  • Jehovas vittnen tror på bibeln som Guds budskap till människan. De grundar deras religion och samlingar på alla de 66 böckerna av bibeln, både nya och gamla testamentet. Även om Jehovas vittnen tror på bibeln så är de inte fundamentalister, vilket betyder att alla delar av bibeln inte skall tolkas ordagrant utan tolkas mera mellan raderma och se budskapet.
  • Jehovas vittnen tror på Jesus , som Guds ände son, de föler hans läror och ser på honom som deras räddare. Däremot tror inte Jehovas vittnen att Jesus är den allsmäktige guden och ser heller inte någon trovärdighet i treenigheten (anser inte att den har någon biblisk grund).
  • Jehovas vittnen tror på Guds rike som ett värkligt styre och någonting som finns i de kristnas hjärtan.Jehovas vittnen anser attg vi lever i de sista dagarna och att Guds rike kommer att ta över alla regeringar och göra Guds vilja också på jorden.
  • Efter man har dött tror Jehovas vittnen att Gud kommer ta miljontals människor tillbaka till liv. Om man vägrar att leva som Gud vill blir man förstörd . Jehovas vittnen tror inte på helvetet men de tror att 144,000 människor kommer att bli valda att hjälpa Jesus styra världen i himmelriket.
  • Jehovas vittnen tycker Gud skapade jorden för ett evigt hem för oss. Gud kommer belöna goda männsikor med bra hälsa och ett oändligt liv här.
  • Jehovas vittnen tror att Satan övertalde Adam och Eva att välja hans sida, det är därför världen är så hemsk**. Gud har tillåtit ondska och lidande för att kunna svara på de frågor som Satan väckte.
  • Jehovas vittnen tycker att man kan bli befriad från synd och död tack vare Jesus lösenoffer. Om man vill bli befriad måste man ha en kristen livstill och vara döpt. Man förtjänar inte räddning utan det kommer ifrån Guds vänlighet.
  • Jehovas vittnen tror inte på det kristliga korset eller några andra sorters religiösa bilder.

Källor

https://sv.wikipedia.org/wiki/Jehovas_vittnen

https://www.jw.org/sv/

Wikiboo Personliga verktyg