Kemikalier

Från Wikimini, encyclopedin för barn
Hoppa till: navigering, sök

Fakta:

http://www.kemi.se/vagledning-for/konsumenter/kemikalier-i-samhallet

http://www.nyteknik.se/energi/bisfenol-a-kan-vara-farligare-an-vi-trott-6416442

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Bly-till-luft/

http://www.vetenskaphalsa.se/vad-ar-formaldehyd/

http://www.kemi.se/vagledning-for/konsumenter/kemiska-amnen/ftalater https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/metaller1/kadmium

Vanliga kemikalier:

Här är några kemiska föremål som jag har valt att gå djupare med: Bisfenol A, Bly, Formaldehyd, Ftalater, Kadmium.

  • Besfenol A används oftast i plastleksaker och konservburkar. Denna kemikalie ökar procenten till att få bröstcancer och fetma.
  • Bly används till bland annat pennor och ammunition. Påverkningen av denna Kemikalie är att den skadar nervsystemet för både människor och djur. Utsläppen för bly har minskat hastigt. Från ca.350 ton till ca.20 ton.
  • Formaldehyd används i olika typer av hygienartiklar. Formaldehyd kan orsaka eksem om man är allergisk mot det.
  • Ftalater finns för det mesta i mjukt plast och gummi. Ftalater har lättare än andra kemikalier att gå ur produkten som den sitter i och på det sättet har den lättare att påverka oss människor.
  • Kadmium finns på jorden naturligt. När det finns olika mängder av föroreningar i luften och olika typer av gödsel så kan mängden ökas av Kadmium. Kadmium finns för det mesta i mat, Men halterna av kadmium är inte så höga men halten är hög i: Njure, Lever, Viss svamp och skaldjur. De som röker och har järnbrist har större chans att få i sig Kadmium. Kadmium är farligt för att den lagras i njurarna och om Kadmium stannar för länge i njurarna kan de skadas.

Vanliga påverkningar av kemikalier:

Kemikalierna samlas i människors och djurs kroppar för att vissa kemikalier inte kan smältas. Det är därför som man har hittat över 300 olika arter av kemikalier från blod och bröstmjölks prover. En del av kemikalierna kan påverka hormon-och nervsystemet. Barn påverkas mer än vuxna dels för att vuxna är färdigutvecklade. Om skador sker kan de få livslånga påverkningar. Kemikalier kan ge direkt skador för att kemikalier kan tas in i huden.

Wikiboo Personliga verktyg