Kristendom

Från Wikimini, encyclopedin för barn
Hoppa till: navigering, sök

Kristendomen är en religion. Om man är kristen tror man på det som står i det nya testamentet. Ungefär år 300 gjorde kejsaren Konstantin kristendomen till något som kallas statsreligion i sitt rike.

Jesus

Kristendomen har fått sitt namn ifrån Jesus Kristus. Jesus är guds budbärare och son.

Jesus föddes cirka år 7.f.kr. till 4.f.kr. Vid 30 års ålder vandrade han runt och predikade, botade sjuka och undervisade med en grupp lärljungar som han samlat ihop. Jesus förklarade för människorna att de måste be om förlåtelse för sina synder (d.v.s be om förlåtelse för det man gjort fel med sina liv.

Präster och kloka människor tyckte inte om Jesus för att han sa att han var guds son Messias som han inte hade rätt att kalla sig, så dom ville döda Jesus. Jesus korsfästes år 30.e.kr. på lång fredagen, och dog senare på dagen. På påskaftonen förbryllades lärjungarna och Jesus vänner då han hade uppstått. Jesus levde i 40 dagar efter återuppståndet, det är då man har högtiden Kristihimmelfärd.

Kristendomen i Norden

När Norges kung Olav Tryggvesson införde kristendomen i Norge, på Grönland och på Orkneyöarna (som idag tillhör Skottland i Storbritannien), vilket skedde ungefär runt år 1000. Nästan 100 år senare infördes kristendomen i Sverige som var det sista landet med att införa kristendomen, den infördes alltså år 1100. Under en viss tid fick inte ens Gudabilder stå framme så att de syntes, utan gömdes undan i ett specialrum.

År 825 besökte den franske munken Ansgar Björkö och började undervisa den kristna läran, han var något som kallas för en missionär, en person som ägnar sin tid åt att vilja sprida en religion till andra personer och länder runt om i världen.

Runt år 994 fick den kristne Olov Skötkonung makten i Sverige och omvände hans landsmän, han hade makten i ca 28 år, från 994-1022 alltså. Han stämplade också våra första svenska mynt i Sverige.

Kristna högtider

 • Julafton: Firas till minne av Jesu födelse.
 • Trettondagen: De tre vise männen besöker Jesus och hyllar honom som kung.
 • Askondagen: Kristna ber om ursäkt för sina synder.
 • Fastan: Jesus för sina vandringar och predikningar genom att tala med gud.
 • Stilla veckan: Sista veckan i Jerusalem för Jesus.
 • Långfredagen: Jesus korsfästes. En dag då man ska sörja.
 • Påskdagen: Jesus uppstod från det döda.
 • Kristihimelsfärd: Dagen då Jesus återvänder till himlen
 • Pingst: den heliga anden kommer till dem första kristna.
 • Alla helgons dag: Dagen när man tänker på alla de människor som dött och alla helgon.
 • Advent: Man väntar på Jesus födelse.

Källor

Wikiboo Personliga verktyg