Kristna levnadsregler

Från Wikimini, encyclopedin för barn
Hoppa till: navigering, sök

1. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.

Tolkas: Inrikta ditt liv på den Gud som är alltings ursprung och mål.

2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.

Tolkas: Använd Guds namn endast i det godas tjänst.

3. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.

Tolkas: Ge dig själv regelbunden tid till vila och uppbyggelse.

Jesus påpekade att det här budordet var till för människornas skull, och skulle inte uppfattas som en börda.

4. Visa aktning för din far och din mor.

Tolkas: Visa dina föräldrar respekt och kärlek, så kan du förvänta dig detsamma av dina barn.

5. Du skall inte dräpa.

Tolkas: Värna och vörda livet i alla dess former.

6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.

Tolkas: Var trogen mot din partner.

7. Du skall inte stjäla.

Tolkas: Respektera andras egendom och rättigheter.

8. Du skall inte vittna falskt mot din nästa.

Tolkas: Visa dig pålitlig i tanke, ord och handling.

9. Du skall inte ha begär till din nästas hus.

Tolkas: Dela din medmänniskas glädje över att hon har fått en bra bostad.

10. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, eller hans slav eller slavinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.

Tolkas: Tillåt dig att vara glad åt att det gått din medmänniska väl i livet.

Budorden och nya testamentet

Långt senare, i Nya testamentet, åberopar Jesus ofta budorden. Däremot citerar han bara en del av dem.

I Nya testamentet sammanfattas budorden i det dubbla kärleksbudet, ”Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.” (Lukasevangeliet 10:27) och i den gyllene regeln, ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.” (Matteusevangeliet 7:12)

Texten på sidan är hämtad från Toarps församlings webbplats.

Wikiboo Personliga verktyg