Lungsjukdomar

Från Wikimini, encyclopedin för barn
Hoppa till: navigering, sök

Astma beror på att luftrören är extra känsliga och hela tiden inflammerade. 1 av 10 svenskar har astma. Astma kan vara allergisk och inte allergisk. Allergisk astma får man för att man är allergisk mot någonting. Inte allergisk astma kan man få av t.ex. kall luft eller cigarett rök. Astma gör det svårt att andas.

Källa: www.hjart-lungfonden.se


Lungcancer: Det finns olika typer av lungcancer. Vanligaste symtomen är hosta, andfåddhet, smärta i bröstet, att man tappar vikt och svullna lymfkörtlar. Vanligaste orsaken är rökning. Många som får lungcancer blir aldrig friska. Källa: www.cancerfonden.se


KOL betyder kronisk obstruktiv lungsjukdom. Det är en långsam inflammatorisk sjukdom i luftvägar och lungor. 1 av 12 svenska vuxna har KOL. Rökning som ung ökar risken att få KOL.

Källa: www.hjart-lungfonden.se


Lungödem orsakas av hjärtsvikt. det är ett livshotande tillstånd som uppstår när lungorna blir över fyllda av blod. Syrebrist uppstår.

Källa: sjukhus.nu

Lunginflammation orsakas av bakterier eller virus. Det börjar med en vanlig förkylning som blir värre efter fyra - fem dagar. Man måste gå till läkare. Källa: www1177.se


Lungfibros får framför allt män över 60 år som röker. Att vara andfådd är ett tecken. Källa: www.hjart-lungfonden.se


Sarkoidos är en sjukdom som man kan få i olika organ i kroppen vanligast i lungorna. Man får en inflammation som påverkar eller skadar lungorna. Sjukdomen går över av sig själv men det kan ta långtid. Man är trött har torrhosta och lite feber, ibland kan ögonen bli röda och ljuskänsliga. Källa: www.hjart-lungfonden.se


Truberkolos är en smittsam infektionssjukdom orsakad av en bakterie sjukdomen är livsfarlig då den kan sprida sig till hela kroppen. Källa: www.hjart-lungfonden.se

Sömnapne betyder att man har andningsuppehåll när man sover. Det beror på att det är trångt i de övre luftvägarna.

Källa: www.hjart-fonden.se


Om ni vill lära er om Lungorna och om ni vill lära er mera om astma klika på länken! 

Wikiboo Personliga verktyg