Människans skelett

Från Wikimini, encyclopedin för barn
Hoppa till: navigering, sök

 Skelettet är ben som finns i kroppen. Skelettet gör så vi håller oss upprätt,gör så vi kan röra på oss och skyddar organen i kroppen. Människans skelett har 206 ben i kroppen. Det finns olika slags ben i kroppen: rörben,korta ben,platta ben och luftförande ben.
Rörben: finns i armar och ben,det är långa,ihåliga och fyllda med benmärg
Korta ben: finns bland annat mitt i händerna och fötterna. det sitter tät samman och kan inte röras så mycket.
Platta ben: finns bland annat i bröstbenet och i skallen. Den skyddar den del av kroppen som ligger innanför, alltså hjärtat och hjärnan.
Luftben: (ben som innehåller luft) finns i ansiktet och innehåller bihållerna.
Mellan de olika benen finns leder som gör att benen kan röras i förhållande till varandra.
Utan leder hade man varit stel som en pinne.

Skelettcancer

Myelom är en cancersjukdom som man får i benmärgen. Sjukdomen är ovanlig före 40 års åldern och dom flesta patienter är över 60 års åldern när dom får sin diagnos. Även om sjukdomen inte går att bota blir det flesta betträ.

Myelom utgår från en typ av vita blodkroppar som kallas plasmaceller. Plasmacellerna finns framför allt i benmärgen.


källor

www.cancerfonden.se/sv/cancer/Cancersjukdomar/Myelom/

www.ne.se/enkel/skelett

Wikiboo Personliga verktyg