Mil

Från Wikimini, encyclopedin för barn
Hoppa till: navigering, sök

 Mil är en längdenhet vars definition varierat och varierar beroende på plats och tidpunkt. Den ursprungliga milen var den romerska, som motsvarade tusen dubbelsteg 'mille passus' eller omkring 1 483 meter. Ordet mil kommer från latinets 'mille'=tusen. Senare etablerade ett flertal europeiska regioner egna definitioner.

Internationellt används ännu inom sjöfarten begreppet nautisk mil, ibland kallad sjömil, samt i USA och i Storbritannien den engelska milen, dock inte i Kanada, med flera samväldesländer.


Källor: Wikipedia

Wikiboo Personliga verktyg