Nemesis

Från Wikimini, encyclopedin för barn
Hoppa till: navigering, sök

Nemesis är hämndens gudinna och finns både i den grekiska och romerska mytologin, Nemesis är också en av få som faktiskt har fått behålla samma namn i den romerska mytologi.

Hämd och rättvisa

Hon är inte bara hämndens gudinna hon symboliserade också gudarnas vrede, Nemesis utdelar straff till varje dödlig varelse som hade drabbats av hybris, och att vara hybris anses vara det övermod som behövdes för att trotsa gudarnas överhet. Hennes funktion är att se till att rättvisan fördelas jämt mellan människorna, det är därför som hennes attribut/kännetecken är en våg, och hon brukar avbildas med ett svärd eller en piska i ena handen. Hon brukar framställas som en sträng allvarsam jungfru, hon brukar ofta var bevingad och hennes blick brukar oftast vara med en sänkt självprövande blick.

Ledare

Hon kan sammankopplas med erinyerna (a.k.a ödesgudinnorna) och hämdgudinnorna och hon brukar också skildras som deras ledare. Men hennes funktion är först och främst är att fördela rättvisan lika, och då brukar hämnden följer mest som en följdriktig handling. Nemesis och ödegudinnan Tyches brukar oftast framställs tillsammans på grekiska vaser, eftersom Nemesis och Tyches områden tangerar varandra. Hennes främsta tempel finns i Rhamnous ( norr om Marhathon, Templet uppfördes (byggdes) i mitten av femte århundradet f. Kr. Många tror att den uppfördes till hennes ära som den gudinna som straffade persernas övermod.

Familj

När man placerar Nemesis i den grekiska mytologins genealogi brukar det redovisat hennes moder är Nyx, medans hennes far är (beroende av källa) Okeanos eller Erebos, Hon har också många syskon varav några är Eris, Apate, Filotes och Geras. Nemesis anses ofta vara besläktad med moirerna (ödetsgudinnor)

Källor/ Referenser:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Nemesis_(olika_betydelser)

www,mytologi.nu

Wikipedia

Encyclopedia Mythica My Astrology Book,

Gudar och Gudinnor i antik mytologi (2007)

Ivansson, E. (2011). Historia. 7. (3. uppl.) Stockholm: Liber

Wikiboo Personliga verktyg