Om drönare

Från Wikimini, encyclopedin för barn
Hoppa till: navigering, sök

Drönare är batteridrivna små flygande RC luftfarkoster. Beroende på deras konstruktion de kan delas in i två grupper: Vingmodeller och Multikoptrar. Vingmodeller: Den egentliga ”drönaren” är en vingmodell mycket lik ett vanligt flygplan i miniatyr. Vingar kan oftast inte startas stilla från marken utan måste kastas iväg alt skjutas iväg från ramper. De kan inte stå still i luften som en multikopter men flyger i gengäld mycket mer ekonomiskt och kan därför flygas både längre och med högre hastighet.En nackdel med dessa är att de inte kan bära så mycket i vikt och de används nästan uteslutande för flygentusiaster och för flygfoto (stillbild) med en mindre kompaktkamera. Fördelar med vingmodeller (nackdel för multikopter) - Flyger ekonomiskt (länge, över stora avstånd och med relativ hög hastighet) Nackdelar med vingmodeller (fördel för multikopter) - Kan inte stå still i luften - Kan inte bära tyngre utrustning - Kan inte startas stillastående, ej heller i normalfallet landas stillastående.

Multikoptrar. Multikoptrar har namn efter att de har fler än två motorer (till skillnad från en vanlig helikopter t ex.). Vanligast idag är multikoptrar som har mellan 3 och 12 motorer (och armar) och har flygvikter från några gram till över 20kg. Det är mest vanligt att de har en ram i lättviktsmaterial (Kolfiber, plast, aluminium etc). I mitten av ramen finns chassit som förbinder armarna och även fungerar som hållare för flygkontroller, batteri, kameragimbal etc. De kategoriseras efter hur många motorer (och armar) de har.


Bi-kopter (två motorer). bi-kopter.jpg

Detta är en ovanlig multirotor och har endast två motorer. Den är ändå en multirotor eftersom den har fasta propellrar och en flygkontroll som justerar dessa aktivt (till skillnad från en ”vanlig” helikopter). Låg lyftkapacitet och att den är svår att manövrera/styra gör den opopulär.


Trikopter (tre motorer). Trikopter.jpg

Dessa har tre motorer och en ram med armar som ett ”Y”. Trikopters är främst entusiastkoptrar och oftast är stjärtmotorn vinklingsbar för att ändra flygkaraktäristiken. De är också svåra att bygga/manövrera och har dålig lyftkapacitet och är svåra att göra i större modeller.


Quadkopter (Fyra motorer). quadkopter.jpg

Dessa är i särklass vanligast förekommande idag och har vanligast ram/armar som ett ”X” (X4) med en motor i varje hörn (fyra stycken). Finns också i ”Y” formering med två motorer koaxialkopplade på stjärtarmen (kallas då Y4). Med fyra motorer (eller fler) får man en helt annan karaktäristik än en trikopter. Det har att göra med att man kan ha varannan motor motroterande (CW/CCW) som förbättrar stabiliteten och manövreringen blir både mer logisk och bättre.

Eftersom manövreringen från och med fyra motorer blir såpass mycket bättre och att få motorer gör den billigare har quadkopters blivit mest populära multikoptern idag. Quadkopters görs i alla sorter och storlekar, små leksaker, FPV-quads och större ”riggar” för att kunna bära en kamera är exempel. DJI Phantom, Walkera QR X350 och 3DR Solo är vanliga quadkopters idag.


Pentakopter (Fem motorer). En mycket ovanlig multirotor som har en extra motor som en svans mellan de bakre motorerna på en vanlig quadkopter. Har egentligen inga som helst fördelar.


Hexakopter (Sex motorer). hexakopter.jpg

Efter quadkopter den vanligaste multirotorn idag. Utformningen är oftast stjärnformad (X6) men finns också som ”Y” (Y6) variant (se trikopter) och koaxialmonterade motorer. Med detta menas att det sitter två motorer på varje arm, en överst och en underst och de hjälps åt att lyfta farkosten. En hexakopter har högre lyftkapacitet än en quadkopter och flyger något bättre. Slutar en motor att fungera i luften så kan en hexakopter fortfarande flyga, dock med ytterst begränsade manöverbarhet. Detta till skillnad mot en quadkopter som störtar i backen.


Octakopter (Åtta motorer). octokopter.jpg

Octakoptern är den vanligaste ”proffsramen” för videoproducenter. Vanligast är en stjärnformation (X,+) men variant med fyra armar med koaxialkopplade motorer finns också (X8). Octakopterna klarar tyngre lyft, något som oftast behövs för att kunna filma i hög kvalité med ex en systemkamera eller proffs-videokamera. En annan stor fördel är att man kan landa säkert trots att en motor har slutat fungera, det är viktigt då kamerautrustningen den bär oftast är dyr.


Dodeka kopter (12 motorer). dodeka-kopter.jpg

Dodeka är en ”dubbel hexakopter”. Med detta menas att den har sex armar med två motorer på varje arm koaxialmonterade. Dessa är inte så vanliga idag men används för ännu tyngre lyft än en Octakopter.


Decimakopter (16 motorer). decima-kopter.jpg

Decimakopterna är en ”dubbel octakopter” och alltså en multirotor med åtta armar och två motorer på varje arm koaxialmonterade. Detta är idag en sällsynt, exklusiv multirotor för de tyngsta lyften. De verkar dock mest finnas som koncept och endast ett fåtal serietillverkas.

Wikiboo Personliga verktyg