Ortodoxa kyrkan

Från Wikimini, encyclopedin för barn
Hoppa till: navigering, sök

Skolprojekt"Åskådingar och etik i Helsingfors"åk 8

Ortodoxa kyrkan är världens näst största kyrka.Omkring 240 miljoner anhängare omkring världen och flesta av dem bor i Östeuropa och på Balkan.Kyrkans ledare kallas patriarken. Den uppstod när kristna kyrkorna splittrades år 1054. Gudstjänsten är viktigaste delen ortodoxa kyrkan bygger på den.

den ortodoxa kyrkan är den ursprungliga kyrkan,som grundades av Kristus själv. den kallas också apostolisk därför att Jesus egna lärjungar, hans apostlar, gav den en fast ordning.

i den ortodoxa kyrkan har apostlarnas muntliga och skriftliga undervisning bevarats och kommer att bevaras där oförändrad i alla tider. den ortodoxa kyrkan leds av biskopar.

den ortodoxa kyrkan kallas även allmännelig. det betyder att den sträcker sig över hela världen och når alla människor.

De Heligas närvaro i livet

Ortodox betyder ordagrant som betyder "rätt tillbedjan". ortodoxerna strävar efter att varje dag överlåta sitt liv och hela världen till gud och leva i gemenskap med honom. Ortodoxerna har också många viktiga ritualer såsom gudstjänsten, vördnaden för ikonerna.

ikoner

ikonerna är en helig bild och ett hjälpmedel vid bönen i den ortodoxa gudstjänsten. man tänder ljus framför dem , gör korstecken ock kysser dem. ikonerna är avbildade bilder av gud eller andra heliga motiv. .

ikonerna målas enligt noggranna regler med jordfärger på en trädplatta. på ikonen skrivs bara ikonens namn, inte konstnärens.

klostren

Baselios den store var eremiten som började med klosterväsandet inom den ortodoxa kyrkan, han verkade på 300- talet i egypten.

För att kunna bli en munk/nunna måste man först göra tjänster i klostren sedan blir han/hon en novis, novis tiden tar 3 år. Föreståndren för nunnekloster kallas igumenia och han som är föreståndare för munkkloster kallas för igumen.

Källorna:

Religion bok Källsprång 8

Wikiboo Personliga verktyg