Röda korset (LK)

Från Wikimini, encyclopedin för barn
Hoppa till: navigering, sök

Röda korset grundades redan 1863 i Schweiz av Henri Dunant och Gustav Moynier. Organisationen grundades för att hjälpa människor i nöd vare sig det var fysiska hälsan eller omgivningen som hotade.röda korset började som frivillig hjälp till de skadade soldaterna från kriget i Solferino, mellan Österrike, Frankrike och Italien. Kvinnor från trakten runt omkring gjorde frivilligt arbete och många av de platser de jobbade på är nuvarande sjukhus. 1863 blev röda korset internationellt och just nu existerar de i 190 av 195 länder i världen. År 1877 kom röda korset till Finland.

Röda korset kan även kallas för röda halvmånen eller röda kristallen. Det klassiska röde korset är till ära av Henri Dunant som var schweizare och därför är symbolen Schweiz flagga inverterad.

Röda korset har sju grundprinciper

  1. humanitet
  2. opartiskhet
  3. neutralitet
  4. självständighet
  5. frivillighet
  6. enhet

7. universalitet

Det är en vägledning till deras handlingar.

Röda korsets verksamhet i Finland är baserad på frivilliga medhjälpare. Deras arbete är mest att hjälpa staten i deras arbete och hjälper människor i nödfall eller när katastrofer har olyckat. Till deras verksamhet hör också att lära människor om vård och hygien.

Röda korsets verksamhetsformer är till exempel:

·         Nödhjälp vid olyckor i hemlandet

·         Insamlingar

·         Första-hjälpen grupper och första-hjälpen utbildning

Det finns mycket mer saker som Röda korset gör för Finland. Men Röda korsets verksamhet i Finland slutar inte innanför Finlands gränser. Då en naturkatastrof har inträffat finns det alltid några människor från Finland och hjälper.

De frivilliga har olika delar av Finland där de arbetar, det finns 500 olika delar. 

Bli medlem i Röda korset

Medlemskap i Röda Korset säger mycket om dig. Du vågar ta ställning för det som är gott, du tror på den kraft som finns i medkänsla, handling och närvaro.

Röda Korset finns ständigt närvarande som lokalt stöd och med en internationell beredskap att hjälpa överallt i världen. Du behöver inte rädda världen ensam. Man kan antingen betalala årsmedlemskap eller ständigtmedlemskap, vilket kostar 300€. Årsmedlemskap för vuxna över 29 år är 30€ och årsmedlemskap för unga eller barn under 29 år är 10€. Personer i samma hushåll kan bli familjemedlemmar i Röda Korset. Den första medlemmen betalar normal medlemsavgift, övriga vuxna betalar 10 euro och under 29-åriga ungdomsmedlemmar 5 euro. Till familjemedlemmar räknas alla personer som har samma adress, oberoende av släktskap eller familjerelationer.

Wikiboo Personliga verktyg