Repellera

Från Wikimini, encyclopedin för barn
Hoppa till: navigering, sök

Repellera 

Repellera är när två saker inte kan gå ihop eller mötas med varandra t.ex. när två magneter inte kan mötas med varandra när man riktar dem mot varandra. Motsatsen till Repellera är Attrahera det är t.ex. när man vänder på två magneter och riktar emot varandra då möter dem varandra. En magnet har två styckna poler Nordpolen och sydpolen. När magneterna repelleras möts Nordpolen och Nordpolen med varandra eller Sydpolen och Sydpolen med varandra det görs så att magneterna inte kan gå ihop med varandra. När magneterna Attraheras möts Nordpolen och Sydpolen med varandra det görs så att dem kan gå ihop med varandra med hjälp av magnetiska fältlinjer detta kallar man för magnetism. Elektrisk laddning det finns två sorters laddning (positiv och negativ laddning) om två saker har likadana laddningar stöter dem bort varandra. Då kallas det att dem Repellerar varandra. Det kan vara två positiv eller två negativ eller en negativ och en positiv laddningar.

Källor: Glerrupsportalen, wikimini och Nationalencyklopedin

Wikiboo Personliga verktyg