Romarriket

Från Wikimini, encyclopedin för barn
Hoppa till: navigering, sök

Romarriket

Romarna hade skapat ett imperium och hade med ett avgörande sätt påverkat Europa och dess kultur, på 500-talet f.kr så styrdes Rom av Etruskerna, ett mäktigt folk som kunde bygga vägar och vatten-ledningar. Dessa kunskaper lärde dem ut till romarna och många andra kunskaper. Men romarna var missnöjda med den Etruskiska kungen och på 500-talet f.kr så gjorde de uppror och avsatte honom. På 500-talet infördes en republik. Makten låg då hos senaten som styrdes av två folkvalda konsuler. Det fanns också en folkförsamling, men den hade inte så stor makt. Den romerska republiken var också en form av demokrati, men som först och främst vände sig till rika i samhällets övre skikt.

På 500-talet f.kr. gjorde sig invånarna i staden Rom självständiga från den etruskiske kungen och Rom blev en republik som styrdes av stadens rika män. Den romerska byråkratin involverade också tusentals ämbetsmän och skrivare som hjälpte till att administrera det romerska riket mer och mer under tiden.

Romarna krigade mot sina grannstäder i många år. Sakta men säkert erövrade romarna Medelhavs-området. När romarriket härskade över alla länder runt Medelhavet och hade kontroll över handeln kunde man tro att romarna själva skulle bli rika och få det bra. Men så blev det inte. Genom att besegra en rad andra småstater lade romarna sig, under hela Italien. Men det var först efter de tre långvariga krigen mot den nordafrikanska feniciska handelsstaden Karthago, mellan 264 f.Kr och 146 f.Kr, som Rom blev en stormakt. Därefter införlivades ena området efter det andra till det växande romerska riket som nu var den dominerande makten i Medelhavsområdet. Samtidigt brottades Rom med stora inrikespolitiska problem som resulterade i ett långvarigt politiskt kaos. De många åren av krig och erövringar hade ledigt till stora ekonomisk problem i Italien. Flera inbördeskrig avlöste varandra där olika fältherrar stred om makten.

Kvinnor och flickor

Kvinnorna på romartiden hade inte samma rättigheter som männen. De fick inte lika mycket utbildning som männen och förväntades bli hustrur och hemma fruar som bara fick hjälpa till hemma och fick vara någon typ av slavar under romerska republiken.

Källor

Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Romerska_riket

SO-rummet:

http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/forntiden-och-antiken/romarriket

Ivarsson, E. (2011). Historia. 7. (3. uppl.) Stockholm

Wikiboo Personliga verktyg