Samer

Från Wikimini, encyclopedin för barn
Hoppa till: navigering, sök

Samerna är Sveriges ursprungsbefolkning. De lever i fyra länder: Sverige, Norge, Finland och Ryssland.

Deras land heter Sápmi. Sápmi är indelat i samebyar. (En sameby är ett landområde med renbetesmarker och en sammanslutning av renägare som tillsammans bedriver renskötsel.) Deras rätt till marken för renskötsel hotas av att andra vill öppna gruvor, bygga turistanläggningar mm.

Samerna har funnits här ca 10 000 år. Först livnärde de sig på fiske och jakt. Sedan började de ha tamrenar.

De följde renarnas vandring under året. Nu är de bofasta och använder skoter, motorcyklar och helikopter för att nå renarna.

Renarna är uppe på fjället på sommaren men de vandrar ner till skogarna på vintern eftersom de inte hittar någon mat på fjället.

Eftersom de har tillgång till ren så äter de mycket renkött. De säger att det är det nyttigaste och godaste köttet. Köttet är magert och innehåller mycket Omega3-fett. Renköttet har en kraftig smak och behöver inte kryddas så mycket. Man röker en del renkött. Annat torkar man och röker.

Det är bara samer som får äga renar. Många samer kan inte leva på enbart renskötsel utan de har även andra jobb. Hälften av kalvarna blir dödade av rovdjur varje år i den sameby filmen vi tittade på handlade om.

Samerna har haft en egen religion men de tvingades att bli kristna. Deras religiösa föremål brändes.

Inom Samernas språk, samiska, finns tre olika dialekter. Det är inte säkert att samer med olika dialekt förstår varandra.

I sameskolan läser man även samiska och om saker man behöver veta för att vara renskötare förutom de ämnen vi läser i svenska skolan. Sameskolan har en egen läroplan.

Samernas egen sång kallas jojk.

Deras dräkter kallas kolt. Koltens färger och mönster visar vilken sameby man kommer från.

Förr i tiden bodde samerna i kåtor. Det finns torvkåtor som är byggda av naturmaterial och stod där samerna bodde när de följde renarnas vandringar. När de inte användes längre återgick byggmaterialet till naturen och efter ett tag fanns de inte längre. Det fanns också tältkåtor som man kunde ta med sig.

Källor:

Lilla aktuellt:|Samer - vilka är de? Lilla Aktuellt förklarar! https://www.youtube.com/watch?v=FE2KBMDy-ds

Rennäringen i Idre Sameby: |Rennäringen i Idre Sameby https://www.youtube.com/results?search_query=+Renn%C3%A4ringen+i+Idre+Sameby

Wikiboo Personliga verktyg