Schack

Från Wikimini, encyclopedin för barn
Hoppa till: navigering, sök

SCHACK Schack spelas över hela världen, man kan träna sin förmåga att tänka och försöka hitta olika strategier. Man kan säga att det är hjärngympa. Schackbrädet har 64 rutor, varannan vit och varannan svart. Ställningen för de spelande, som kallas ”vit” och ”svart”, är alltid densamma. Det är alltid vit som börjar, och sedan gör spelarna vartannat drag. Schackets historia sträcker sig över cirka 1500 år. De tidigaste föregångarna till schack uppstod i Indien på 500-talet. Därifrån spred det sig till Persien (det är ett väldigt långt avstånd mellan Indien och Persien) Det finns flera schack-tävlingar som man kan delta i, och dom finns över hela världen för alla åldrar.

KÄLLOR: https://sv.wikipedia.org/wiki/Schackets_historia KÄLLOR: MIG SJÄLV

Wikiboo Personliga verktyg