Skärmflyg

Från Wikimini, encyclopedin för barn
Hoppa till: navigering, sökHistoria om skärmflyg.

Flygsporten uppfanns i Paris 1905, men utövades inte i Sverige förrän på 1970-talet. Sporten är en utvecklad form fallskärmshoppning. De två sporterna har inte så mycket gemensamt med varandra längre, på grund av enkelheten och att de båda har utvecklats mycket under de senaste 10 åren med både säkerhet och flygning. De första pionjärerna var fallskärmshoppare som prövade att starta med styrbara fallskärmar från en bergssluttning, istället för att hoppa från ett flygplan som man vanligtvis gör. Sedan utvecklades speciella flygskärmar som bara skulle starta från marken. År 1960 behövde militären öva på att hoppa ut från flygplan. Då använde de skärmflygning som ett sätt att öva.

Lyftkraft

Det som gör att man kan flyga är vinden. Man startar på mark och sedan drar vinden med den så att man lyfter. Om man sätter upp vimplar, vindstrutar eller andra typer av band kan man få en uppfattning om vindriktningen. Desto fler vimplar man sätter ut desto större uppfattning om vindriktningen. Det finns andra sätt också att få reda på vindriktningen.

Miljöpåverkan

När man skärmflyger utan motor, påverkar man inte miljön.

 De skärmflyg som har motor släpper ut små mängder avgaser. Den släpper ut ungefär lika mycket avgaser som en snöskoter. Motorn används inte hela tiden när man flyger. motorerna kör oftast på en blandning av bensin och olja. När man ska åka till start- och mål platsen använder man en bil, då släpps det ut koldioxid. Paramotorflygningens miljöpåverkan är förknippad med markanvändning. Piloterna behöver inte stora ytor eller bogsering/vinschning för att komma upp i luften. Piloterna flyger också mest lokalt i närheten av där dom bor. Skärmflyg har liten miljöpåverkan och bidrar inte mycket till växthuseffekten. Om vi kunde använda skärmflyg mer så hade det varit bra för miljön.

   Samhälle och transport.

Den har gjort så att människan har fått ett lättare sätt att flyga fritt med fantastisk utsikt. Man får en frihetskänsla. Det inte ett hot mot miljön eftersom det bara är en skärm med ett rep. Skärmflygning är en fantastisk upplevelse utan alltför stora risker. Det har gjort så att man kommer en lite längre bit på ett billigare sätt utan att behöva använda flygplanskraft.    

Skärmflyg 2.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Paragliding.jpgSå här ser det ut när man flyger skärmflygning.

Skärmflygning med motor 

När man flyger skärmflygning kan man använda en motor. Motorn gör så att man kommer framåt snabbare och lättare. Det heter paramotor. 

Extra fakta.   

Det finns många olika tävlingar inom skärmflygning.Piloten har förutom med sig flygskärm och sele även en nödskärm ifall det skulle hända något i luften.  Nödskärmen fungerar som en vanlig fallskärm.  

Sverige har inte så många höga berg att starta ifrån eftersom att Sverige är ett väldigt platt land. Innan start inspekterar alltid piloten startområdet. 

Om man är ny inom skärmflygning är det en enorm känsla att starta och börja flyga. Många flyger för att få den positiva känslan när dom flyger. Men andra siktar in på att bli tävlingspiloter. 

Man har ökat säkerhetstänkandet genom tiderna.  

Källor:https://sv.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A4rmflygning https://skysport.se/kurser/om-skarmflyg/https://www.youtube.com/watch?v=LLgbWMPI5l0https://www.youtube.com/watch?v=jkUje7uF2BQhttp://www.paraglidHYPERLINK "http://www.paragliding.se/Verksamhet/Paramotor/paramotorochmiljo"iHYPERLINK "http://www.paragliding.se/Verksamhet/Paramotor/paramotorochmiljo"ng.se/Verksamhet/Paramotor/paramotorochmiljo      

Wikiboo Personliga verktyg