Stockholms blodbad

Från Wikimini, encyclopedin för barn
Hoppa till: navigering, sök

Stockholms blodbad

Under hela 1400-talet stred svenska, danska och tyska ledare om Sverige. Efter många blodiga uppgörelser inleddes den slutliga maktkampen med det blodigaste slaget av de alla i Stockholm år 1520, Stockholms blodbad.

Två år tidigare hade en ung adelsman, Gustav Eriksson Vasa, tillfångatagits av den danska kungen Kristian ll. Kristian blev den siste i raden av utländska furstar som med våld erövrade den svenska kronan. Under tiden hade Gustav Vasa lyckats fly genom landet och manade bönderna till uppror. Det upspelades hemska scener på Stortorget i Stockholm. På två dagar avrättade Kristian omkring hundra av sina motståndare.

Under de tre följande åren utkämpade Gustav och hans bondeararme sitt befrielsekrig. Med hjälp från den tyska staden Lübeck omringades Stadsholmen.

Källa: "Fakta om Stockholm under 800 år"

Wikiboo Personliga verktyg