Tjernobyl

Från Wikimini, encyclopedin för barn
Hoppa till: navigering, sök

Placering

Tjernobyls kärnkraftverk är ett kärnkraftverk som ligger i Ukraina nära staden Pripjat och Tjernobyl och över 100 km norr om huvudstaden Kiev (Wikipedia, 2020-03-18).

Olyckan

Tjernobyl kraftverket är känt för olyckan som hände den 26 april 1986. Reaktor 4 exploderade och mycket radioaktivt avfall släpptes ut och spreds över en stor del av Europa med vindarna (NE 2020-03-23). Klockan 01:23:45 ökade effekten av kärnan så att kärnbränslen förångades och grafitmoderatorn fattade eld. Kärnan och allt runtomkring exploderade, det förstörde en stor del av byggnaden och taket över reaktorn sprängdes bort (Wikipedia, 2020-03-23).

Reaktorn

I alla reaktorer användes RBMK kärnreaktor, den har en inbyggd instabilitet (Wikipedia, 2020-03-23). Om temperaturen ökar i kärnreaktorn kommer effekten öka och får en högre risk att misslyckas och möjligtvis sprängas, det blir senare svårt att stabilisera den (NE, 2020-03-23).

Bakgrund

För att reaktorn skulle vara säker och stabil användes grafitmoderator runt rören som pumpar vatten igenom uraniumbränsleelement för att det ska börja koka. Grafitmoderatorn sänker energin på snabba neutroner för att stabilisera reaktorn. För att man ska kunna kontrollera effekten används styrstavar, på deras spets fanns grafit för att kontrollera neutronerna i reaktorn precis som i moderatorn. När styrstavarna var utdragna var neutron förlusten det minsta möjliga, det var då reaktorn var på full effekt. För att kunna stabilisera eller minska effekten av reaktorn drog man ner några av stavarna närmare själva uraniumbränslet (Wikipedia, 2020-03-30).

Olycksförloppet

Dagen innan olyckan skulle ett säkerhetstest utföras i reaktor nummer 4. Det testet var för att se om reaktorn kunde ge elektricitet även om den elektricitet som redan underhåller reaktorns säkerhetssystem skulle avbrytas. Reaktorn skulle ge tillräckligt med ström för att underhålla sig själv tills de bensindrivna reservgeneratorerna startade, det skulle ta under en minut och några säkerhetssystem i reaktorn var avbrutna vid testen. Den hade kört på en väldigt låg effekt, det skulle vara tillräckligt endast för att hålla den säker och stabil (Wikipedia 2020-03-30).

Personalen som var där för att utöva testet hade lite förberedning och ingen praktisk erfarenhet. De fick veta ungefär vad de skulle göra precis innan testet och personalen i resten av reaktorn förutom kontrollrummet visste inte om att testet skulle genomföras. Eftersom testet var fördröjt med 10 timmar gick reaktorn bara på halv effekt under hela dagen vilket ökade halten av xenon som absorberar neutroner och därför låg reaktorn på en tredjedel av full effekt. Man lyckades inte att hålla igång effekten och efter ett tag föll den ner till cirka en procent. Det var inte i närheten av att vara acceptabelt för att genomföra testet. Personalen fick ett uppdrag att ta ut flera styrstavar för att höja effekten, det fungerade och effekten gick upp till omkring 200MWth (energi som produceras) det var tillräckligt men personalen drog ut mycket mer stavar än vad som var lagligt. Det gjorde rektorn väldigt instabil och osäker att använda. Kort tid efter att testet påbörjades höjdes effekten dramatiskt från 40 till 400 gånger normaleffekt. Detta orsakade att reaktor fyra exploderade och sprängde en stor del av byggnaden vid reaktor och taket över den hade rasat (Wikipedia, 2020-04-01).

Följder

Stora och många radioaktiva grafitklumpar från moderatorn låg på marken och på taket. Uraniumbränsle och delar av byggnaden samt grafit har smält tillsammans av värmen och var som ett lavaflöde djupt under ruinerna. Stora radioaktiva rasmassor var tillräckligt varma för att många stenar och material som byggnaden var uppbyggd av började brinna och brandrök steg upp i luften och spreds över himlen. Många brandmän i närheten fick i uppdrag att stoppa branden, tiotal av dem dog av radioaktiviteten och försöken att stoppa branden var i onödan (NE, 2020-04-12). Mer försök att släcka branden genom att “bomba” branden med sand och andra material genomfördes. 30 – 60 personer dog den dagen och mer än 130 arbetare drabbades av strålningen. Tusentals personer blev sjuka efter och staden Pripjat och många mer runt omkring evakuerades inte länge efter olyckan (Wikipedia, 2020-04-12).

Källförteckning

Internet: Nationalencyklopedin.se. (Senast uppdaterad 1996). [Elektronisk källa]. Tillgänglig:

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/tjernobylolyckan

Internet: Wikipedia.se. (Senast uppdaterad 2020-04-07). [Elektronisk källa]. Tillgänglig:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tjernobylolyckan

Wikiboo Personliga verktyg